4. POSCHODÍ

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

územní plánování
-úřad územního plánování
-územní plán
-regulační plán
-územní studie (urbanistické, zastavovací)
-územně plánovací informace
-územě analytické podklady

územního rozvoj
-stanoviska k investičním záměrům
-posuzování staveb architektem města
-strategie rozvoje města

státní památková péče
-movité kulturní památky
-nemovité kulturní památky
-evidence památkově chráněných objektů
-záv. stanoviska k obnově a k restaurování

investice
-liniové stavby – vodovody, kanalizace, plyn.
-ostatní stavby

autor: Správce