1. POSCHODÍ

VEDENÍ MĚSTA

ODBOR OBČANSKOSPRÁVNÍ

oddělení sekretariátu

-organizace návštěv občanů
-zabezpečení konání RM a ZM

oddělení informatiky

-informační systém města
-softwarové produkty
-geografický informační systém

odddělení provozní správy

-provozní správa
-požární ochrana
-BOZP
-krizové řízení
-ztráty a nálezy

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

správa a údržba
-veřejné osvětlení
-bytový a nebytový fond
-pohřebnictví

místní poplatky za užívání veřejného prostranství
-umístění stav. zařízení
-stánkový prodej

autor: Správce