Seznam předsedů a členů Komisí Rady města Český Těšín

pro volební období 2018 – 2022

účinný od 1.1.2019

Rada města Český Těšín zřizuje podle § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, komise jako své iniciativní a poradní orgány.

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 předseda:

RNDr. Miroslav Turjap

členové:

Mgr. Gabriela Tramplerová

Miroslav Kudláček

Ing. Pavla Dudysová

Petr Lose

Jaroslav Kabot

Ing. Tomáš Peřina

Ing. Ireneusz Pieniążek

KOMISE VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ

 předseda:

Mgr. Taťána Čiaková

 členové:

Mgr. Radek Duda

Mgr. Danuta Siderková

Ing. Věra Maroszová

Mgr. Jan Czudek

Mgr. Miloslav Vavrys

PhDr. Alena Hasáková

PaedDr. Milan Pecka

KOMISE KULTURY A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

 předseda:

Ing. Pavla Dudysová

 členové:

Mgr. Tomasz Pustówka

Jakub Gajdica

Tomáš Výtisk

Petr Lose

Mgr. Petra Slováček Rypienová

Libuše Rusnoková

Vladislav Chasák

PhDr. Alena Hasáková

Ing. Iris Heclová

Lukáš Chlebik

 

KOMISE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

 předseda:

Karel Kula

 členové:

Ing. Kazimierz Gaura

Jakub Urbanczyk

Jan Czudek

Bc. Vladimír Kroček

Mgr. Miloslav Vavrys

Mgr. Richard Moldrzyk

Mgr. Eva Juricová, jako ředitelka Střediska volného času Amos, Český Těšín, přísp. organizace

 KOMISE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVÍ

 předseda:

MUDr. Ladislav Langner

 členové:

Mgr. Jarmila Ďurčeková

Mgr. Petr Rudzki

Emil Morávek

PharmDr. Irena Vacková

PaedDr. Milan Pecka

Bc. Andrea Branná

 KOMISE TISKOVÁ A LETOPISECKÁ

 předseda:

Milan Čierny

 členové:

Mgr. Danuta Siderková

Ing. Lubomír Matěj

Mgr. Boleslav Slováček

Emil Morávek

Roman Žyla

PaedDr. Milan Pecka

KOMISE BEZPEČNOSTI, PREVENCE KRIMINALITY, BESIP

 předseda:

Mgr. Richard Moldrzyk

členové:

Karel Kula

Bc. Roman Nieslanik

Marian Pindej

Petr Novák

Matěj Kachlík

Mgr. Jana Jurčagová

Judita Molińska

Bc. Petr Glaic, jako strážník a prevence kriminality Městské policie Český Těšín

 KOMISE SOCIÁLNÍ

 předseda:

Mgr. Jan Czudek

 členové:

Mgr. Monika Kovářová, Dis.

Ing. Tomáš Činčala

Ing. Kateřina Pindejová

Martin Považan, Dis.

Ing. Adolf Kisza

Bc. Andrea Branná

 KOMISE PRO PŘÍMĚSTSKÉ ČÁSTI

 předseda:

Miroslav Kudláček

 členové:

Ing. Kazimierz Gaura

Miroslav Glajcar

Boleslav Faja

Matěj Kachlík

Karel Prymus

Mgr. Stanislav Folwarczny

Marek Řezníček, Dis.

 KOMISE PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A MAJETKOVÁ

 předseda:

Ing. Kazimierz Gaura

 členové:

Mgr. Tomasz Pustówka

Roman Oborný

Ing. Vladimír Deutscher

MUDr. Ladislav Langner

Tomáš Macura

Lukáš Chlebik

autor: Mynarzová Kateřina
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com