Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín

Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín“ je výstupem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín“, který byl spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Je to strategický dokument města Český Těšín pro oblast vzdělávání, který byl sestaven v rámci partnerství tvořeného subjekty, které působí v oblasti formálního i neformálního vzdělávání na území města.

Obsah dokumentu vychází z analýzy potřeb v území, na jejíž výstupy navržená opatření a aktivity reagují. Dokument popisuje partnerství, strukturu MAP, dohodu o prioritách, navržená opatření i aktivity, roční akční plán a implementaci MAP. Součástí dokumentu je šest příloh.

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín (dokument včetně příloh je k dispozici na
Dokument MAP CT

Přílohy dokumentu:

Investiční priority zástupců formálního a neformálního vzdělávání na území města jsou také součástí Strategického rámce MAP, který je průběžně aktualizován dle potřeb v území.

Strategický rámec MAP

autor: Latková Helena Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com