Rozpočet města

Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města.

Vizualizace detailních rozpočtových a účetních informací města

Prezentované informace pocházejí z Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) Ministerstva financí a jsou čtvrtletně aktualizovány. Naleznete zde finanční ukazatele, výši majetku města, krátkodobé a dlouhodobé závazky, náklady a výnosy hospodaření, účetní závěrky, rozklikávací rozpočet a meziroční vývoj rozpočtu.

STÁTNÍ MONITOR – informační portál

Rozpočet města 2017

Plnění rozpočtu města za 1-2_2017
Plnění rozpočtu města za 1-3_2017
Plnění rozpočtu města za 1-4_2017
Plnění rozpočtu města za 1-5_2017
Plnění rozpočtu města za 1-6_2017

Rozpočet města 2016

Plnění rozpočtu města za 1-2_2016
Plnění rozpočtu města za 1-3_2016
Plnění rozpočtu města za 1-4_2016
Plnění rozpočtu města za 1-5_2016
Plnění rozpočtu města za 1-6_2016
Plnění rozpočtu města za 1-7_2016
Plnění rozpočtu města za 1-8_2016
Plnění rozpočtu města za 1-9_2016
Plnění rozpočtu města za 1-10_2016
Plnění rozpočtu města za 1-11_2016

Rozpočet města 2015

Rozpočet města minulých let (2006-2014)

autor: Správce
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com