Městská policie Český Těšín pomáhá kolegům v České Lípě

Díky forenznímu značení jízdních kol, které Český Těšín a Karviná dokázali dostat i přes hranice do Polska a zásadním způsobem jej zpropagovali, oslovila starostka České Lípy vedení našeho města a Karviné s prosbou o proškolení strážníků Městské policie Česká Lípa ve značení jízdních kol. Během školení které proběhlo počátkem června, se strážnici České Lípy naučili označovat jízdní kola a dozvěděli se o samotném projektu, který podporuje Ministerstvo vnitra, došlo zároveň k navázání vzájemných vztahů, které můžou do budoucna sloužit např. k vzájemnému předávání informací nebo řešení různých problémů.

Strážnici v mateřských školách

Strážníci Městské policie Český Těšín pokračovali v besedách zaměřených na děti z mateřských škol. Ve dnech 27.5 a 30.5. navštívili MŠ na ul. Čáslavská a MŠ na ul. Hornická. Strážníci děti seznámili se základními pravidly bezpečného chování doma a na ulici. Strážníci následně pak dětem představili základní vybavení, které používají při každodenní činnosti. Nakonec si děti na vlastní kůži vyzkoušely, jaké je to mít na rukách pouta, držet policejní obušek nebo mluvit do vysílačky.

Den s IZS

Široká veřejnost mohla v sobotu 4. května navštívit Den s IZS (Integrovaný záchranný systém) v Českém Těšíně, kde bylo možné zhlédnout ukázky jednotlivých složek nebo techniku, se kterou složky pracují. Celá akce proběhla od 12 do 15 hodin a Městská policie Český Těšín zde měla stánek, kde si zájemci mohli prohlédnout výstroj a techniku používanou strážníky.

Akce JEHLA

Ve dne 16.4.2019 byla od 08:00 hod. – 12:00 hod. realizována Městskou policií Český Těšín preventivní akce JEHLA. Jednalo se o 5. ročník celostátní akce zaměřené na sběr nebezpečného infekčního odpadu po narkomanech. Do akce bylo zapojena Městská policie společně s pracovníky Odboru sociálního. Během celé preventivní akce bylo nalezeno celkem 10ks použitých aplikačních pomůcek po narkomanech.

Beseda se žáky 8.tříd

Dne 20. března 2019 proběhla v Českém Těšíně na základní škole na ul. Pod Zvonek beseda se žáky 8. tříd na téma „Šikana a kyberšikana“. Besedu realizovala Městská policie Český Těšín a cílem bylo vysvětlit dětem co to vlastně kyberšikana a šikana je, kde se s ní můžeme setkat a jjak se proti ní můžeme bránit.


Dobré ráno s Městskou policií Český Těšín

Dne 18. ledna 2019 pořádala v kavárně Avion Městská policie Český Těšín tradiční setkání s občany. Jako každoročně se tohoto setkání zúčastnilo vedení města a zástupci odboru sociálního, odboru místního hospodářství a odboru živnostenského a dopravy. Na úvod prezentoval preventista Petr Glaic činnost městské policie za uplynulý rok v porovnání s předchozími léty. Následovala volná debata na různá témata, ale asi nejvíce se diskuze vedla kolem zimní údržby a o nově pořízených vozidel MHD. Účastníci besedy dostali zdarma pohoštění a po ukončení tohoto setkání obdrželi kalendář na rok 2019 plný rad, návodů a informací z oblastí rizik a nebezpečí.

autor: Chnúriková Gabriela
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com