Průzkum znečištění zemědělských půd rizikovými prvky

Město Český Těšín v r. 2011 zahájilo opakované zkoumání míry znečištění zemědělských půd rizikovými prvky na celém svém území. Jedná se o průzkum založený na laboratorních rozborech vzorků půd akreditovanou laboratoří, jeho účelem je ověření plnění limitních hodnot (stanovených vyhláškou č. 13/1994 Sb.), srovnání hodnot zjištěných stejným průzkumem před 13 lety a vyhodnocení trendu znečištění zemědělských půd. Tento průzkum je nákladnou záležitostí, proto bylo stejně jako před 13 lety zvoleno jeho provedení na etapy – v roce 2011 byla monitorována oblast severní části katastrálního území Český Těšín, tj. plocha od centrálního hřbitova po ul. Frýdeckou a Hlavní třídu. V r. 2012 následoval průzkum půd v jižní části katastrálního území Český Těšín (tj. od ul. Frýdecké a Hlavní třídy po Baliny a Rakovec) a dále pak celá katastrální území Dolní Žukov a Horní Žukov.
V  průzkumu půd v oblasti vymezené katastrálními územími Mosty u Českého Těšína, Mistřovice, Stanislavice a Koňákov hodláme pokračovat v příštích letech, realizace je však závislá na dostatku finančních prostředků.

Výsledky průzkumu v r. 2011

V r. 2011 (1. etapa průzkumu – severní část k. ú. Český Těšín) bylo zjištěno, že půdy vykazují místy nadlimitní obsah arzenu, kadmia, olova a zinku (ve výluhu 2 M HNO3) podle limitů vyhlášky č. 13/1994 Sb., nejde však o souvislou zónu plošné kontaminace, nejvyšší hodnoty jsou v hustě zastavěné části města. Za posledních 13 let došlo v těchto půdách vesměs k poklesu či stagnaci u většiny prvků a výraznější nárůst obsahu rizikových prvků v půdě nebyl indikován.

Více informací lze nalézt v přiloženém souboru, který obsahuje celý elaborát odborné studie k provedené 1. etapě průzkumu.
1.etapa – Odborná studie ZEMPOLA 2011 – (ČT-severní část)
Výsledky průzkumu v r. 2012

V r. 2012 (2. etapa průzkumu – severní část k. ú. Český Těšín, celé k. ú. Dolní Žukov, Horní Žukov) bylo zjištěno, že půdy vykazují místy nadlimitní obsah arzenu, kadmia, olova,  zinku a mědi (ve výluhu 2 M HNO3) podle limitů vyhlášky č. 13/1994 Sb., nejde však o souvislou zónu plošné kontaminace, nejvyšší hodnoty jsou v hustě zastavěné části města. Za posledních 13 let došlo v těchto půdách vesměs k poklesu či stagnaci u většiny prvků a výraznější nárůst obsahu rizikových prvků v půdě nebyl indikován.

Více informací lze nalézt v přiloženém souboru, který obsahuje celý elaborát odborné studie k provedené 2. etapě průzkumu.
2.etapa – Odborná studie ZEMPOLA 2012 – (ČT-jižní část, DŽ, HŽ)

11.01.2016

autor: Kostelencová Irena
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com