Zemědělský půdní fond

„Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí …“ – toto je základní myšlenka odůvodňující ochranu zemědělské půdy, která vychází z definice dané § 1 odst. 1 zákona na ochranu zemědělského půdního fondu.

Základními právními předpisy v ochraně zemědělského půdního fondu jsou:

          • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
          • vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

V nabídce vlevo naleznete např. výsledky prováděných průzkumů na zemědělských půdách na území města Českého Těšína.

autor: Lyčková Jarmila Ing.