Rozbory vody u studánky u Cikánky nevyšly v mikrobiologických ukazatelích

Městský úřad Český Těšín zajistil u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě rozbory vody ve studánce u Cikánky, která se nachází na ulici Pod Zvonek nedaleko hřbitova. Studánka je zaevidovaná také na registru studánek  http://www.estudanky.eu/12479-studanka-cikanka.

Rozbory pokazily koliformní bakterie

První rozbor byl proveden v listopadu 2018 a druhý v srpnu 2019. V obou případech nesplnily normu pro pitnou vodu koliformní bakterie, které v ní být nemohou.  Více koliformních bakterií bylo zjištěno v srpnovém vzorku, což je možná způsobeno probíhající pastvou skotu v okolí studánky. Výskyt koliformních bakterií sice není vysoký, ale vodu rozhodně nelze považovat za pitnou. Vzhledem k tomu, že byly provedeny jen dva rozbory, není jasné, jak se množství těchto bakterií mění s časem.  Nedoporučujeme takovou vodu pít, ale pokud už se někdo rozhodne na vlastní nebezpečí ji pít, měl by si ji převařit min. 10 minut. Je možné, že se potkáte s lidmi, kteří Vám budu tvrdit, že vodu pijí už léta a nic jim z ní nikdy nebylo. Mohou mít pravdu, každý organizmus může reagovat jinak, ale  je třeba si uvědomit, že zrovna ten Váš může zareagovat zcela jinak než byste chtěli, proto doporučujeme být obezřetný.

Pesticidy nebyly zaznamenány

Řada vodních zdrojů na našem území je zaneřáděná pesticidy a jejich metabolity. Pesticidy jsou i lidském organizmu a způsobuji řadu zdravotních problémů.  Míra kontaminace závisí nejen na tom,  jaké potraviny občané konzumují, ale také jakou vodu pijí. Proto byla roce 2018 analýza zaměřena také na 21 druhů pesticidů zjišťovaných v povrchových a podzemních vodách.  Všechny testované pesticidy byly pod mezí stanovitelnosti, což je pozitivní zpráva.

Po chemické stránce je voda až překvapivě dobrá.

Dusičnany se pohybují pod normou pro kojeneckou vodu což je 15 mg/l a norma pro pitnou vodu je max. 0,50 mg/l. V listopadovém rozboru byla hodnota 6,7 mg/l a v srpnovém 8,6 mg/l.  Poměrně dobré jsou i ostatní chemické ukazatele.  Rozbory vody jsou  v příloze

pesticidy, rozbory 2018_2019

Daniel Křenek, září 2019

autor: Křenek Daniel