Kotlíkové dotace před 3. výzvou

 Momentálně (tj. ke dni uzávěrky těchto Těšínských listů) ještě stále běží příjem žádostí o finanční příspěvek na výměnu starého kotle na pevná paliva (1. a 2. emisní třídy) v rodinném domě za vybrané moderní ekologické zařízení, a to v 2. výzvě kotlíkových dotací poskytovaných prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Ovšem již teď je jisté, že pro nyní podané žádosti již není dostatečné finanční krytí.

Moravskoslezský kraj se již nyní připravuje na vyhlášení 3. výzvy (pravděpodobně na sklonku roku 2018) – přesné podmínky k poskytování dotací budou známy až po vyhlášení této výzvy. Příjem žádostí o dotaci ve 3. výzvě bude zahájen pravděpodobně v první polovině roku 2019. Nicméně, zájemcům můžeme již nyní sdělit, že se připravují podmínky pro tzv. předfinancování realizace. To znamená, že pro žadatele odpadne potřeba mít k dispozici jistý finanční obnos, kterým zafinancuje realizaci výměny a pro vyúčtování dotace předloží již zaplacené faktury. Podrobnosti administrace takto poskytovaných dotací je předmětem jednání orgánů na úrovni kraje.

 Pro zájemce o kotlíkovou dotaci je důležité aktivně sledovat https://lokalni-topeniste.msk.cz/, kde jsou aktuálně zveřejňovány veškeré potřebné informace, vč. potřebných dalších kontaktů.

 Připravovaná třetí výzva bude s největší pravděpodobností poslední v rámci kotlíkových dotací poskytovaných krajem, tudíž je potřeba vše důkladně zvážit a pak bude nutné reagovat rychle. Upozorňujeme, že příjem žádostí i ve 3. výzvě bude pouze elektronicky s následným zasláním listinné verze.

23.08.2018

Aktuální informace k 2. výzvě kotlíkových dotací

Vyčerpání alokace ve druhém kole kotlíkových dotací

Prostředky, které má Moravskoslezský kraj k dispozici pro druhé kolo kotlíkových dotací, jsou nyní podanými žádostmi vyčerpány. Pokryty budou žádosti zhruba do čísla 2/08710. Žadatelé však mohou žádosti podávat i nadále, kraj bude přijímat žádosti až do počtu 10 000. Žádosti, které nebudou moci být uspokojeny nyní, budou zařazeny do zásobníku, a dojde-li v průběhu období určeného pro realizaci druhého kola kotlíkových dotací k průběžnému uvolňování finančních prostředků (odstoupení schválených žadatelů od realizace, úspora v důsledku nižších skutečných nákladů výměn oproti předpokladu), budou postupně oslovováni další žadatelé ze zásobníku. Výhledově tedy lze očekávat, že uspokojeni budou i další žadatelé, jejich počet však v tuto chvíli nelze odhadnout.

autor: Kostelencová Irena

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com