Kotlíkové dotace před 3. výzvou

– pilotní program s předfinancováním

V Moravskoslezském kraji jsou kotlíkové dotace před vyhlášením 3. výzvy – k tomuto dojde pravděpodobně v dubnu 2019. Přesné a konkrétní podmínky k poskytování dotací budou známy až po vyhlášení této výzvy. Příjem žádostí o dotace v rámci této výzvy bude zahájen pravděpodobně v půli května 2019.

Již nyní však můžeme sdělit, že velká změna nastane ve způsobu poskytování finanční pomoci – v Moravskoslezském kraji startuje pilotní program v rámci kotlíkových dotací, a to s předfinancováním realizace. To znamená, že pro žadatele odpadne potřeba mít k dispozici jistý finanční obnos, kterým zafinancuje výměnu kotle, změna nastává v tom, že žadatel potřebné finance obdrží ve 100 % výši zprostředkovaně od města před realizací a pro vyúčtování dotace předloží zaplacené faktury. Rozdíl mezi poskytnutou částkou a výší dotace bude pro žadatele bezúročnou půjčkou, kterou pak žadatel zaplatí městu v přijatelných splátkách. Podrobnosti administrace takto poskytovaných dotací budou uvedeny v avizovaném vyhlášení 3. výzvy.

Dalším již nyní jistým kritériem je skutečnost, že již nebude podporována instalace kotle spalujícího uhlí, a to ani v kombinaci s biomasou. Starý kotel na pevná paliva (1. a 2. emisní třídy) lze nahradit plynovým kondenzačním kotlem, tepelným čerpadlem nebo kotlem na pevná paliva – biomasu. V každém případě je třeba ověřovat, že dané zařízení je uvedeno v Seznamu výrobků a technologií Ministerstva životního prostředí, a to konkrétně pro 3. výzvu.

Město Český Těšín ve spolupráci s pracovníky Moravskoslezského kraje a Státního fondu životního prostředí připravuje setkání a semináře, při nichž budou zájemcům zodpovězeny veškeré dotazy, vysvětleny postupy a návody k podání žádosti o dotaci. Je důležité aktivně sledovat speciální „kotlíkové webové stránky“ https://lokalni-topeniste.msk.cz/, kde jsou aktuálně zveřejňovány veškeré potřebné informace, vč. dalších kontaktů. Další informace lze čerpat na webových stránkách města www.tesin.cz,  příp. na tel. č. 553035621.

Připravovaná třetí výzva bude poslední v rámci kotlíkových dotací poskytovaných krajem, tudíž je potřeba začít důkladně vážit možnosti. Upozorňujeme, že i ve 3. výzvě bude příjem žádostí pouze elektronicky s následným doručením listinné verze kraji.

18.02.2019

autor: Kostelencová Irena
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com