ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU


Na území města funguje placená služba pro odvoz objemného odpadu. Občané si mohou odvoz svého objemného odpadu objednat osobně nebo na tel. č. 558 711 037 u firmy FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Český Těšín, Jablunkovská 851/40, kdy uhradí pouze stanovenou paušální částku ve výši 250,00 Kč za jeden odvoz na Sběrný dvůr. Odvoz je zajišťován vozidlem multicar s nosností cca 1 t, je určen pro objemné odpady a elektrozařízení – nábytek, koberce, kuchyňské linky, sanitární zařízení, lednice, pračky, ostatní náklady (odvoz na skládku a poplatek za uložení odpadů) bude hradit město. Odvoz není určen pro stavební a demoliční odpady (stavební materiály obsahující azbest – eternitové krytiny). Stavební a demoliční odpady nepatří do komunálního odpadu a občané jsou povinni při rekonstrukci bytů, domů objednat si odvoz a likvidaci prostřednictvím oprávněné osoby.

Věříme, že tuto službu budete využívat a z našeho města zmizí skládky a nepořádek kolem kontejnerů.

autor: Kročková Lenka