ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU


Na území města funguje placená služba pro odvoz objemného odpadu. Občané si mohou odvoz svého objemného odpadu objednat osobně nebo na tel. č. 558 711 037 u firmy FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Český Těšín, Lípová 1129, areál VOP GROUP, s.r.o., kdy uhradí pouze stanovenou paušální částku ve výši 250,00 Kč za jeden odvoz na Sběrný dvůr. Odvoz je zajišťován vozidlem multicar s nosností cca 1 t, je určen pro objemné odpady a elektrozařízení – nábytek, koberce, kuchyňské linky, sanitární zařízení, lednice, pračky, ostatní náklady (odvoz na skládku a poplatek za uložení odpadů) bude hradit město. Odvoz není určen pro stavební a demoliční odpady (stavební materiály obsahující azbest – eternitové krytiny). Stavební a demoliční odpady nepatří do komunálního odpadu a občané jsou povinni při rekonstrukci bytů, domů objednat si odvoz a likvidaci prostřednictvím oprávněné osoby.

Věříme, že tuto službu budete využívat a z našeho města zmizí skládky a nepořádek kolem kontejnerů.

autor: Kročková Lenka
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com