Pytlový systém sběru plastů a papíru v roce 2020

I v příštím roce bude probíhat pytlový svoz plastů a papíru. A kde se pytle se svážejí? V Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňákově, v Horním a Dolním Žukově (mimo ul. Šadový) a od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská.

Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve – stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků, nápojové plechovky, konzervy od potravin, kovové uzávěry a víčka od nápojů, tato komodita bude po vytřídění na třídící lince ve Vratimově předána zpracovatelům kovového odpadu), musí být přistaveny k popelové nádobě do 6.30 hod. a budou sváženy v těchto termínech:

04.01. 01.02. 07.03. 04.04. 02.05. 06.06.
04.07. 01.08. 05.09. 03.10. 07.11. 05.12.

Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. z mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do 6:30 hod. a termíny svozů jsou:

08.02. 11.04. 13.06. 08.08. 10.10. 12.12.

Veškerý odpad musí být čistý.

autor: Kročková Lenka