Sběr použitých jedlých olejů a tuků

Společnost FCC Česká republika zajistí bezpečné a ekologické řešení problematiky nakládání s použitými potravinářskými oleji a tuky, a to pomocí zelených nádob, umístěných na pěti stanovištích ve městě (na těchto stanovištích jsou také modré nádoby na vyřazené šatstvo). Nádoby budou opatřeny samolepkou. Použité potravinářské oleje a tuky musí být do nádob ukládány pouze v plastových uzavíratelných obalech, např. v PET láhvích.

Seznam vybraných lokalit na umístění nádob na sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků z domácností:

      •  ul. Na Horkách – Sběrný dvůr
      •  ul. Na Nivách – u kostela
      •  ul. Pražská – vedle parčíku
      •  Hornická 11 – 13
      •  parkoviště Kysucká

Tato služba s ohledem na možnost materiálového využití, bude přispívat k ochraně životního prostředí. Použité potravinářské oleje a tuky budou následně recyklovány a využívány např. při výrobě biopaliva. Důležitou roli hraje také fakt, že oleje a tuky nesmí být vylévány do kanalizace, kde způsobují závažné problémy, např. zanášení kanalizačního potrubí nebo škody na zařízení.

 2015

autor: Kročková Lenka