Termíny honů na drobnou zvěř v roce 2019

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informuje o termínech honů pro rok 2019 za honitby v obvodu působnosti ORP Český Těšín.

 

Honitba

Uživatel honitby

Termín honu

Mistřovice

Myslivecký spolek Mistřovice, Jalovcová 105, 735 62 Český Těšín-Koňákov

30.11.2019

28.12.2019

„Godula“ Horní Žukov

Miroslav Czernek, Na Kopci 129, 737 01 Český Těšín         

07.12.2019

Chotěbuz „Zámek“

Gustav Broda, Hřbitovní 1146/33, 737 01 Český Těšín

hony nekonají

Český Těšín-Dolní Žukov

Myslivecký spolek Beskyd Český Těšín, Bystřice nad Olší 709, 739 95 Bystřice nad Olší  

09.11.2019

30.11.2019

Stanislavice

Myslivecký spolek FOREST Stanislavice, Rozvojová 1, 737 01 Český Těšín

31.12.2019

autor: Nestrašil Petr Ing.