Soutěž “Zelená informacím”

Město Český Těšín se v osmém ročníku soutěže „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst v roce 2018 umístilo na 11. místě.

Zelená informacím 2018 – diplom

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Do předvýběru bylo zahrnuto 273 měst v České republice s počtem obyvatel 5 000 a více obyvateli, z nichž do užšího výběru postoupilo 30 měst. Na stupních vítězů se umístila města:

    1. Ostrava
    1. Praha
    1. Opava

Soutěž pořádaly organizace CI2, o. p. s., Agentura Koniklec, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy. Soutěž probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a CENIA, české informační agentury životního prostředí.

Únor 2019

autor: Lyčková Jarmila Ing.