Schůzka EVVO poradců

Dne 05.03.2018 na Městském úřadě Český Těšín proběhla schůzka EVVO poradců jednotlivých školských zařízení se zástupci odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu, na které byly vyhodnoceny EVVO aktivit za rok 2017, zástupce Albrechtovy střední školy, Český Těšín, p.o. informoval přítomné o aktivitách školy v roce 2018 a byl projednán návrh EVVO aktivit na rok 2018.

 Vyhodnocení EVVO aktivit za rok 2018

 Soutěž „Sběr lesních plodů“

Jedna z nejoblíbenějších soutěží byla určena pro mateřské školy. V průběhu měsíce září a října bylo z 11 mateřských škol odvezeno celkem 3027 kg lesních plodů.

Výsledky soutěže

Mateřská škola celkem kg počet dětí průměr kg na dítě
 Dukelská 450 22 20,45
 Akátová – polská tř. 307 25 12,28
 Masarykovy sady 703 71 9,9
 Okružní 380 47 8,08
 Dolní Žukov 160 20 8,0
 Hrabinská 474 66 7,18
 Frýdecká 141 20 7,05
 Smetanova 203 42 5,47
 Čáslavská 111 87 1,27
 Loďka – církevní MŠ 45 neposuzováno
 Třanovského 26 neposuzováno

Soutěž „Den stromů – výtvarná a kreativní soutěž“

Dne 18.10.2017 uspořádala Albrechtova střední škola, p.o. již 15. ročník vernisáže ke Dni stromů. Ve dnech 19.10. až 25.10. si mohly překrásné výtvory prohlédnout nejenom zájemci z řad škol, ale také široká veřejnost. Akce navázala na předchozí ročníky a vzbudila velký zájem zejména u mateřských, základních a speciálních škol.

Soutěž ve výsledcích

Mateřské školy

          • 1. místo: ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, p.o., pracoviště Dolní Žukov (slečna bříza, pan jírovec, mistr dub, kolektiv jehličnanů)
          • 2. místo: Církevní mateřská škola Loďka (strom 4 roční období)
          • 3. místo: ZŠ a MŠ Masarykovy sady, Český Těšín (Třída, strom-přírodní krása z krajky)

 Základní školy 1. stupeň

          • 1. místo: ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, p.o. (strom – malý detail tvoří celek, kolektivní práce 3.B a 5. B)
          • 2. místo: Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín, pracoviště Stanislavice (stromy a provětralé prádlo)
          • 3. místo: Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín (2.A)

Základní školy 2. stupeň

          • 1. místo: ZŠ a MŠ Hrabina Český Těšín, Ostravská (9. A stromy na podzim)
          • 2. místo: ZŠ a MŠ Hrabina Český Těšín, Slezská (Stromy okénka podzimu, 7. C)
          • 3. místo: ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Český Těšín, Havlíčkova (kolektivní práce – stromy)

 Speciální školy

          • 1. místo: Slezská diakonie, Český Těšín (SŠ – 6.třída, stromy z papíru)
          • 2. místo: Slezská diakonie, Český Těšín, EDEN – denní stacionář Kč
          • 3. místo: Slezská diakonie, Český Těšín (ZŠ – 3.třída, kolektivní práce – barevné stromy na podzim)

 Střední školy

          • 1. místo: Markéta Suchánková AGE 1, Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. (fotografické práce)
          • 2. místo: Simona Straszáková, AGE 2, Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. (fotografické práce)
          • 3. místo: Tereza Tvardková, AGE 2, Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. (fotografické práce)

 Školní družiny

          • 1. místo: ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec, p.o. (školní družina) – odměna 1 000 Kč

 Výsadba stromů a keřů v areálech škol

Odbor místního hospodářství zajišťoval distribuci stromů a keřů do jednotlivých škol na základě jejich požadavků.

 Soutěž v rámci Mezinárodního ekologického studentského sympozia (MESS)

Albrechtova střední škola, p.o. uspořádala 20.06.2017 v prostorách Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ v Českém Těšíně druhý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se letos zaměřilo na téma „Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj“ se zaměřením na agroturistiku – cestu za zdravou potravinou“

Do soutěže se zapojily tyto školy:

          • Základní škola Hrabina, pracoviště Ostravská, (žáci 9A)
          • Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace – Mateřská škola Masarykovy sady
          • Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín – Mateřská škola Frýdecká
          • Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín – Základní škola Komenského (práce žáků 2. stupně)
          • Obchodní akademie Český Těšín
          • Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
          • Základní škola Lichnov, okres Nový Jičín

Albrechtova střední školy, Český Těšín, příspěvková organizace

Ing. Hromková z Albrechtovy střední školy, Český Těšín, p.o. informovala přítomné o plánovaných aktivitách školy, které probíhají a budou uskutečněny v roce 2018. Dále informovala o průběhu jednání z účasti na jednání EVVO poradců na krajské a celostátní úrovni.

Rok 2018 OSN nevyhlásila mezinárodním rokem. Stěžejním tématem však v letošním roce zůstává „Půda – zdravá půda, zdravé potraviny, zdravá krajina, zdraví lidé“.

V rámci této příležitosti se dne 26.06.2018 uskuteční Mezinárodní ekologické studentské sympozium v prostorách KaSS Český Těšín, kde proběhne soutěž pro děti, žáky a studenty.

Dalšími aktivitami školy pro rok 2018 jsou tyto akce (Ekologické aktivity 2018_mu_ct):

          •  03.04.2018 Středoškolská odborná činnost – Okresní kolo DDM Český Těšín
          • 17.04.2018 Den Země – Frýdecká Český Těšín?
          • 10.04.2018 Ozvěny Ekofilmu – 16. ročník, Albrechtova SŠ, Tyršova
          • 26.06.2018 MESS – Mezinárodní ekologické studentské sympózium, 3. ročník
          • 21.09.2018 Biojarmark (Albrechtova SŠ) jubilejní 15. ročník
          • 18.–19.10.2018 Envofilm + Den stromů (vernisáž ke Dni stromů 17.10.2018)

Dále Ing. Hromková informovala o možnostech a výhodách členství škol v Klubu ekologické výchovy (registrace na http://kev.ecn.cz) a představila prezentaci Ekologizace provozu školy (Ekologizace provozu školy-2018-OVA).

Ing. Hromková prezentovala výukový program Ing. J. Hladíka z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy „Stav a ochrana půdy v ČR“ (Ochrana půdy), který je vhodný k výuce žáků základních a studentů středních škol.

Závěrem bylo dohodnuto, že město v roce 2018 vyhlásí tyto další soutěže:

          • Soutěž v rámci MESS
          • Soutěž ve sběru lesních plodů pro MŠ – podzim 2018
          • Soutěž ke Dni stromů – pro všechny typy škol včetně speciálních včetně možnosti získání stromů a keřů z odboru místního hospodářství pro účely doplnění výukových programů koncipovaných ke Dni země.

Duben 2018

autor: Lyčková Jarmila Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com