Schůzka EVVO poradců

Dne 07.03.2019 na Městském úřadě Český Těšín proběhla schůzka EVVO poradců jednotlivých školských zařízení se zástupci odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu, na které byly vyhodnoceny EVVO aktivit za rok 2018, zástupce Albrechtovy střední školy, Český Těšín, p.o. informoval přítomné o aktivitách školy v roce 2019 a byl projednán návrh EVVO aktivit na rok 2019.

Vyhodnocení EVVO aktivit za rok 2018

Soutěž „Sběr lesních plodů“

Jedna z nejoblíbenějších soutěží byla určena pro mateřské školy. V průběhu měsíce září a října bylo z 10 mateřských škol odvezeno celkem 2489 kg lesních plodů (rok 2017 celkem 3027 kg).

Výsledky soutěže:

 1. místo Dukelská – 417 kg – 18,95 kg na dítě
 2. místo Akátová – polská třída – 313 kg – 12,52 kg na dítě
 3. místo Dolní Žukov – 230 kg – 11,50 kg na dítě
 4. místo Frýdecká – 157 kg – 7,47 kg na dítě
 5. místo Hrabinská – 490 kg – 7,1 kg na dítě

Oceněné mateřské školy obdržely finanční odměnu. Od myslivců obdržely MŠ finanční odměnu ve výši 2 Kč/kg nasbíraných plodů.

Soutěž „Den stromů – výtvarná a kreativní soutěž“

Dne 17.10.2018 uspořádala Albrechtova střední škola, p.o. již 16 ročník vernisáže ke Dni stromů. Ve dnech 19.10 až 25.10. si mohly překrásné výtvory prohlédnout nejenom zájemci z řad škol, ale také široká veřejnost. Akce navázala na předchozí ročníky a vzbudila obrovský zájem zejména u mateřských, základních a speciálních škol. Návštěvnost vernisáže patřila k těm nejvyšším v historii pořádání svátku.

Soutěž ve výsledcích:

Mateřské školy

 1. místo: Církevní mateřská škola Loďka (strom 4 roční období);
 2. místo: ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, MŠ Dolní Žukov (Co jsme našli v lese);
 3. místo: ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec, MŠ Masarykovy sady (Pohádkový strom); 500 Kč

Základní školy 1. stupeň

 1. místo: Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín (Léto už skončilo);
 2. místo: ZŠ a MŠ Kontešinec – 3. a 4. třída (různé ztvárnění stromů na podzim);
 3. místo: ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina – 3. a 4. třída, (Barvy podzimu – 2 díla);

Základní školy 2. stupeň

 1. místo: Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín (Listobraní);
 2. místo: ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek (I stromy mají své sny – 4 díla);
 3. místo: ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina (soubor 7 děl – stromy);

Speciální školy

 1. místo: Slezská diakonie, Český Těšín, EDEN – denní stacionář (4 roční období);
 2. místo: Slezská diakonie, Český Těšín, pracoviště Dukelská (2 obrázky stromů – Karol Siwek a kolektivní práce);
 3. místo: Slezská diakonie, Český Těšín, pracoviště Dukelská (stromy – Ondřej Galamboš, 2. třída);

Školní družiny

 1. místo: ŠD Stanislavice – Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín (Pohádkový strom);
 2. místo: ŠD Kontešinec – ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec (4 stromy z PET víček);

Střední školy

 1. místo: Karolína Hegerová – Albrechtova SŠ p.o. (fotografie);
 2. místo: David Dzik – Albrechtova SŠ p.o. (fotografie);
 3. místo: Obchodní akademie (soubor fotografií);

Výsadba stromů a keřů v areálech škol

Odbor místního hospodářství zajišťoval distribuci stromů a keřů do jednotlivých škol na základě jejich požadavků.

Soutěž v rámci Mezinárodního ekologického studentského sympozia (MESS)

Albrechtova střední škola, p.o. uspořádala 20.06.2017 v prostorách Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ v Českém Těšíně druhý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se letos zaměřilo na téma „Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj“ se zaměřením na agroturistiku – cestu za zdravou potravinou“

Do soutěže se zapojily tyto školy:

 • Základní škola Hrabina, pracoviště Ostravská, (žáci 9A)
 • Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace – Mateřská škola Masarykovy sady
 • Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín – Mateřská škola Frýdecká
 • Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín – Základní škola Komenského (práce žáků 2. stupně)
 • Obchodní akademie Český Těšín
 • Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
 • Základní škola Lichnov, okres Nový Jičín

Albrechtova střední škola, p.o. uspořádala 26.06.2018 v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně třetí ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia, které se letos zaměřilo na téma „Půda – zdravá půda, zdravé potraviny, zdravá krajina, zdraví lidé“.

Tato akce byla určena pro všechny typy škol. Akce byla pod záštitou města Český Těšín, za odborné podpory předsedy Zemědělského svazu ČR Ing. Píchy, za podpory Klubu ekologické výchovy Praha a za odborné garance Mendelovy univerzity Brno atd.

Albrechtova střední školy, Český Těšín, příspěvková organizace

Ing. Hromková z Albrechtovy střední školy, Český Těšín, p.o. informovala přítomné o plánovaných aktivitách školy, které probíhají a budou uskutečněny v roce 2019:

 • 28.03.2019 Středoškolská odborná činnost – školní kolo (Albrechtova SŠ)
 • 17.04.2019 Středoškolská odborná činnost – Okresní kolo DDM Český Těšín
 • 16.04.2019 Den Země – Frýdecká Český Těšín
 • 04.04.2019 Ozvěny Ekofilmu – 17. ročník, Albrechtova SŠ, Tyršova
 • 06.04.2019 Ukliďme Česko-přehrada Český Těšín
 • 25.06.2019 MESS – Mezinárodní ekologické studentské symposium – 4. ročník
 • 19.09.2019 Biojarmark (Albrechtova SŠ) – 16.ročník
 • 16.10.-24.10.2019 Den stromů ( vernisáž ke Dni stromů 16. 10.2019)
 • 17.–18.10.2019 Envofilm + Den stromů (vernisáž ke Dni stromů 16. 10.2019)

Na rok 2019 OSN vyhlašuje 3 témata:

 • Mezinárodní rok periodické soustavy chemických prvků
 • Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel (nářečí)
 • Mezinárodní rok umírněnosti (multikulturní výchova)

Dále Ing. Hromková informovala o možnostech a výhodách členství škol v Klubu ekologické výchovy. Registrace: http://kev.ecn.cz

Závěrem bylo dohodnuto, že město v roce 9 vyhlásí tyto další soutěže:

 • Soutěž v rámci MESS – 25.06.2019 – téma Periodická soustava chemických prvků
 • Soutěž ve sběru lesních plodů pro MŠ – podzim 2019
 • Soutěž ke Dni stromů – pro všechny typy škol včetně speciálních včetně možnosti získání stromů a keřů z odboru místního hospodářství pro účely doplnění výukových programů koncipovaných ke Dni země.

Březen 2019

autor: Lyčková Jarmila Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com