Pozvání na Biojarmark v Českém Těšíně

Všichni jsou srdečné zváni na Biojarmark v Českém Těšíně, který organizuje Albrechtova střední škola pro žáky a veřejnost již 16. rokem.

Biojarmark je organizován v rámci oslav „Září – měsíc biopotravin“ s cílem podpořit ekologické zemědělství, regionální farmy a zemědělskou mládež.

Akce se uskuteční pod záštitou ministra zemědělství, Zemědělského svazu České republiky, ve spolupráci s městem Český Těšín, Celostátní sítí pro venkov a MAS Pobeskydí

ve čtvrtek 19. 09. 2019 od 9 -17 hod.

v prostorách školní zahrady na ulici Tyršově v Českém Těšíně.

Slavnostní zahájení s významnými hosty bude v 10 hod. před budovou školy

Plakát zde: Biojarmark 2019

Září 2019

autor: Lyčková Jarmila Ing.