Mezinárodní ekologické studentské symposium 2018
Albrechtova střední škola, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje z Českého Těšína uspořádala 26. června 2018 v prostorách Kulturního a společenského střediska v Českém Těšíně již třetí ročník Mezinárodního ekologického studentského symposia, které se letos zaměřilo na téma „Půda – zdravá půda, zdravé potraviny, zdravá krajina, zdraví lidé“.

Mezinárodní ekologické studentské sympozium bylo realizováno pod záštitou ministra zemědělství Ing. Jiří Milka, hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a města Český Těšín. Program byl sestaven za odborné podpory předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchy, Klubu ekologické výchovy Praha, Mendelovy univerzity Brno – Agronomické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty, Celostátní sítě pro venkov a MAS Pobeskydí, z.s.

Symposium je vzdělávací generačně propojenou akcí pro žáky, studenty a učitele českotěšínských škol a dalších škol v Moravskoslezském kraji a spřátelených škol z Polska a Slovenska.

V rámci doprovodného programu shlédli účastnici výstavu výtvarných a fotografických prací od studentů a žáků škol, kteří se tak zapojili do soutěže vyhlášené městem Český Těšín na téma symposia, a jejich díla jsou ke shlédnutí umístěny níže. Jako bonus pro účastníky byla připravena ochutnávka zemědělských produktů z rodinných farem, která vzbudila velký zájem.

Červenec 2018

autor: Lyčková Jarmila Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com