Sběr lesních plodů v roce 2018

Město Český Těšín v letošním roce opět vyhlásilo v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty soutěž „Sběr lesních plodů“ určenou pro mateřské školy. V průběhu měsíce září a října bylo z 10 mateřských škol odvezeno celkem  2489 kg lesních plodů (rok 2017 celkem 3027 kg).

Podmínkou soutěže bylo, aby nejmenší množství odevzdaných nasbíraných plodů na jednu školu bylo 20 kg a do soutěže se přihlásily nejméně 3 mateřské školy. V průběhu soutěže byly mateřským školám lesní plody váženy a odebírány. V průběhu měsíce září a října bylo odvezeno celkem 2489 kg lesních plodů. Na konci soutěže bylo provedeno vyhodnocení mateřských škol podle váhy sebraných plodů v přepočtu na dítě, které školku navštěvuje. Každá ze zúčastněných mateřských škol obdržela za nasbírané plody také finanční odměnu od myslivců.

Výsledky soutěže v roce 2018:

Mateřská škola celkem kg počet dětí průměr kg na dítěí
Dukelská 417 22 18,95
Akátová – polská tř. 313 25 12,52
Dolní Žukov 230 20 11,5
Frýdecká 157 21 7,47
Hrabinská 490 69 7,10
Masarykovy sady 340 71 4,78
Okružní 275 71 3,87
Smetanova 97 42 2,30
Hornická 149 72 2,06
Loďka – církevbní MŠ 21 neposuzováno

Prosinec 2018

autor: Lyčková Jarmila Ing.