Sbírání lesních plodů

Město Český Těšín v letošním roce opět vyhlásilo v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty soutěž „Sběr lesních plodů“ určenou pro mateřské školy. V průběhu měsíce září a října bylo z 11 mateřských škol odvezeno celkem 3027 kg lesních plodů.

Podmínkou soutěže bylo, aby nejmenší množství odevzdaných nasbíraných plodů na jednu školu bylo 20 kg a do soutěže se přihlásily nejméně 3 mateřské školy. V průběhu soutěže byly mateřským školám lesní plody váženy a odebírány. V průběhu měsíce září a října bylo odvezeno celkem 3027 kg lesních plodů. Na konci soutěže bylo provedeno vyhodnocení mateřských škol podle váhy sebraných plodů v přepočtu na dítě, které školku navštěvuje. Každá ze zúčastněných mateřských škol obdržela za nasbírané plody také finanční odměnu od myslivců.

Výsledky soutěže v roce 2017:

Mateřská škola celkem kg   počet dětí   průměr kg na dítě
Dukelská 450 22 20,45
Akátová – polská tř. 307 25 12,28
Masarykovy sady 703 71 9,90
Okružní 380 47 8,08
Dolní Žukov 160 20 8,00
Hrabinská 474 66 7,18
Frýdecká 141 20 7,05
Smetanova 230 42 5,47
Čáslavská 111 87 1,27
Loďka – církevní MŠ 45 neposuzováno
Třanovského 26 neposuzováno
Celkem 3027 400


Prosinec 2017

autor: Lyčková Jarmila Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com