Rozpočet města

Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města.

Vizualizace detailních rozpočtových a účetních informací města

Prezentované informace pocházejí z Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) Ministerstva financí a jsou čtvrtletně aktualizovány. Naleznete zde finanční ukazatele, výši majetku města, krátkodobé a dlouhodobé závazky, náklady a výnosy hospodaření, účetní závěrky, rozklikávací rozpočet a meziroční vývoj rozpočtu.

Přehled označení pro používané organizační jednotky

Rozpočet města 2020

Schválený Rozpočet města na rok 2020 vč. důvodové zprávy

Návrh Rozpočtu města na rok 2020 vč. důvodové zprávy

Příloha č.1 – Informace o rozpočtu města roku 2019

Rozpočet města 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 včetně důvodové zprávy

Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně důvodové zprávy

Příloha č.1 – Informace o rozpočtu města roku 2018

Plnění rozpočtu města za 1-2_2019

Plnění rozpočtu města za 1-3_2019

Plnění rozpočtu města za 1-4_2019

Plnění rozpočtu města za 1-5_2019

Plnění rozpočtu města za 1-6_2019

Plnění rozpočtu města za 1-7_2019

Plnění rozpočtu města za 1-8_2019

Plnění rozpočtu města za 1-9_2019
Plnění rozpočtu města za 1-10_2019

Plnění rozpočtu města za 1-11_2019

Plnění rozpočtu města za 1-12_2019

Rozpočet města 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 včetně důvodové zprávy

Návrh rozpočtu města na rok 2018 včetně důvodové zprávy

Příloha č. 1 – Informace o rozpočtu města roku 2017

Příloha č. 2 – Příjmy roku 2018

Příloha č. 3 – Výdaje roku 2018

Plnění rozpočtu města za 1-2_2018
Plnění rozpočtu města za 1-3_2018
Plnění rozpočtu města za 1-4 2018
Plnění rozpočtu města za 1-5_2018
Plnění rozpočtu města za 1-6_2018
Plnění rozpočtu města za 1-7_2018
Plnění rozpočtu města za 1-8_2018
Plnění rozpočtu města za 1-9 2018
Plnění rozpočtu města za 1-10 2018
Plnění rozpočtu města za 11-2018
Plnění rozpočtu města za 12-2018

Rozpočet města 2017

Plnění rozpočtu města za 1-2_2017
Plnění rozpočtu města za 1-3_2017
Plnění rozpočtu města za 1-4_2017
Plnění rozpočtu města za 1-5_2017
Plnění rozpočtu města za 1-6_2017
Plnění rozpočtu města za 1-7_2017
Plnění rozpočtu města za 1-8_2017
Plnění rozpočtu města za 1-9_2017
Plnění rozpočtu města za 1-10_2017
Plnění rozpočtu města za 1-11_2017

Rozpočet města 2016

Plnění rozpočtu města za 1-2_2016
Plnění rozpočtu města za 1-3_2016
Plnění rozpočtu města za 1-4_2016
Plnění rozpočtu města za 1-5_2016
Plnění rozpočtu města za 1-6_2016
Plnění rozpočtu města za 1-7_2016
Plnění rozpočtu města za 1-8_2016
Plnění rozpočtu města za 1-9_2016
Plnění rozpočtu města za 1-10_2016
Plnění rozpočtu města za 1-11_2016

Rozpočet města 2015

Rozpočet města minulých let (2006-2014)

autor: Borská Petra Ing.