Město Český Těšín 28.11.2016 vyhlašuje „Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín“. Žadatelé, kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace, mohou žádat od 29.12.2016 do 20.01.2017 včetně o finanční prostředky v rámci tohoto programu. Program je zaměřen na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017.

Dotační program 2017

příloha 1 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těššín PDF DOC
příloha 2 – Rozpočet projektu PDF XLS
příloha 3 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis PDF DOC
příloha 4 – Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Český Těšín PDF XLS


autor: Černilová Jana Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com