Podpora reklamního označení provozoven a podpora výměny nepůvodních výkladců a vstupních dveří do provozoven na území Městské památkové zóny Český Těšín pro rok 2020

Vlastníci nemovitostí na území Městské památkové zóny Český Těšín, ve kterých se nacházejí obchodní prostory s nepůvodními, nevhodnými výkladci či reklamními označeními, mohou podávat žádosti o dotaci v termínu od 02.01.2020 do 17.02.2020. Podrobnější informace naleznete v níže uvedených dokumentech.

Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města – reklamy a nepůvodní výkladce

Příloha č. 1 Žádost o dotaci

Příloha č. 2 Rozpočet projektu

Příloha č. 3 Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Příloha Veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 4 Tabulka publicity

Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace

Příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování dotace-přehled nákladů

autor: Morawiec Miroslav Mgr.