Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2020

 Vlastníci vybraných historických prvků staveb, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na území Městské památkové zóny Český Těšín, mohou podávat žádosti o dotaci v termínu od 02.01.2020 do 17.02.2020. Podrobnější informace naleznete v níže uvedených dokumentech.

Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města – historické prvky

Příloha č. 1 Žádost o dotaci

Příloha č. 2 Rozpočet projektu

Příloha č. 3 Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Příloha Veřejnoprávní smlouvy

Příloha č. 4 Tabulka publicity

Příloha č. 5 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace

Příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování dotace-přehled nákladů

autor: Morawiec Miroslav Mgr.