Podklady pro individuální dotaci

Žádost o účelovou dotaci PDF RTF
Čestné prohlášení žadatele PDF DOC
Rozpočet projektu PDF XLSX
Povinné náležitosti žádosti PDF

Podklady pro vyúčtování individuální dotace

Oznámení o vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků na účet poskytovatele dotace
PDF DOC
Přehled nákladů hrazených z dotace PDF XLS
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE PDF RTF


Přehled poskytnutých individuálních dotací

Poskytnuté individuální dotace 2019 PDF XLS
autor: Borská Petra Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com