Ochranné pomůcky pro veřejnou dopravu ve městě Český Těšín
Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně
Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny
Oprava místní komunikace Sokolovská v Českém Těšíně
Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská
Český Těšín/Cieszyn INEurope
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín
Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín
Zateplení a výměna oken MŠ Hornická
Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov
Stavba výtahu – budova Městského úřadu na ulici Pražská
Český Těšín-Zefektivnění MKDS 2018
Český Těšín – Senior academy 2018
Bezpečné kolo
Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín
Český Těšín – Modernizace dohledového pracoviště 2017
Český Těšín – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2017
Pořízení elektromobilu pro potřeby Městského úřadu Český Těšín
Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Mistřovice
Kaj indži inači – u nas po našymu.Lidová kultura Těšínského Slezska
Zateplení a výměna oken MŠ Okružní a Zateplení a výměna oken MŠ Hornická
Rekonstrukce MŠ Okružní
Cyklotrasa Český Těšín – Ropice
Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína
Český Těšín – Mistřovice – Dopravní automobil
Zóna společných aktivit
Zelené stěny pro život
Info Tessin II
Podpora naplňování standardů kvality SPO
Budova OSEVY ul. Frýdecká, Český Těšín
Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly
Český Těšín – Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA
Zabezpečení péče o válečné hroby
Výstavba a provozování IVC Český Těšín
Projekt „Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská“
Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central
Český Těšín – Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2015
Český Těšín – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 
Český Těšín – Bezpečnostní dobrovolník 2015
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín 
Pomník mezinárodní koalice CZE8104-8089
Český Těšín – Bezpečnostní dobrovolník 2016
Český Těšín – Forenzní značení 2016
Zateplení a výměna oken MŠ Okružní
autor: Správce