Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky

Základní popis projektu

Projekt se týká zásadní rekonstrukce především Nádražní ulice, a to od ulice Střelniční po ulici Hlavní. Revitalizace se netýká samotné asfaltové komunikace, ta zůstává stávající, ale týká se obou stran této komunikace.

Hlavní body rekonstrukce:

      • Dojde ke zrušení druhé asfaltové komunikace podél obytných domů se službami.
      • V celé šíři stávající komunikace a chodníku vznikne pěší zóna.
      • Stávající nahodilá a nevzhledná zeleň na straně obytných domů bude, až na dva stromy, nahrazena zelení novou – stromy, keři, květinami, trávou.
      • Staré stromy na straně podél železničního koridoru, budou odstraněny. A budou nahrazeny novými stromy.
      • Nový přechod pro chodce do hlavní budovy ČD bude nasměrován přesně na osu vchodu do této budovy.
      • Nová bezbariérová autobusová zastávka naproti nádražní budovy.
      • Nové osvětlení pro hlavní asfaltovou komunikaci.
      • Nové osvětlení pro pěší zónu.
      • Nové stojany na kola.
autor: Správce