Město Český Těšín, tímto dává na vědomí, že v letošním roce 2014 bude koordinovat a finančně podporovat léčebný pobyt dětí s trvalým bydlištěm v Českém Těšíně  v sanatoriu ve Zlatých Horách. Sanatorium EDEL s.r.o. je  zaměřeno na  léčbu dětských  respiračních nemocí se speleoterapií. Termín 27denního léčebného pobytu je plánován od 22. 03. 2014 do 18. 04. 2014.

Sanatorium Edel s.r.o. je soukromou dětskou léčebnou se zaměřením na respirační onemocnění se speleoterapií, lokalizované na severním podhůří Jeseníků – Zlatých Horách
(410 m n.m.), s čistými lesy a ekologicky nezatíženou krajinou.

Specializací sanatoria je léčba opakovaných chronických nemocí dýchacího ústrojí děti
ve věku od 2 let s doprovodem rodiče a děti od 6 – 18 let bez doprovodu.

Léčebný pobyt v sanatoriu je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

Léčba se opírá především o klimatoterapii, speleoterapii (pobyt v jeskyni), inhalace, rehabilitační cvičení a otužování. Každý pacient absolvuje na začátku a  na konci pobytu vyšetření specialistou ORL. Čistota ovzduší je nepřetržitě monitorována měřícími přístroji umístěnými v areálu léčebny.

K přijetí do sanatoria je nutné doporučení dětského lékaře, který musí následně schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.

Město Český Těšín zajistí dětem dopravu a odborný dozor do sanatoria a zpět domů.

Dětem, které trpí výše uvedenými zdravotními problémy se tak  bezúplatně dostane  kvalitní  a odborné péče vyškoleného zdravotnického personálu v ekologicky čistém prostředí Jeseníků. Děti se kromě dlouhých ozdravných procházek a jeskynní léčby budou po celou dobu pobytu učit stejně jako ve škole. Jejich učitelé jim před odjezdem napíši rozsah probíraného učiva, které budou probírat s učitelem sanatoria.

Co musí rodiče udělat, jestliže mají zájem o léčebný pobyt v Sanatoriu EDEL s. r.o.?

Doporučený postup:

Dítě trpící uvedenými zdravotními problémy navštíví svého dětského lékaře (z důvodu posouzení žádosti na zdravotní pojišťovně, kde může dojít k časové prodlevě, tak učiňte co nejdříve), který vyplní „ Návrh na umístění  dítěte v dětské odborné léčebně“ (všichni pediatři v Českém Těšíně byli o záměru města zorganizovat tento léčebný pobyt písemně informováni).

      1. Vyplněný a potvrzený „Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně“ zašlete na příslušnou zdravotní pojišťovnu, kde bude posouzen revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Po schválení bude zdravotní pojišťovnou zaslán do Sanatoria ve Zlatých Horách.
      1. Následně žadatel – rodič obdrží instrukce Sanatoria EDEL s.r.o., týkající se odjezdu, pobytu v léčebně, procedurám a školní výuce.

Doplňující informace:

Pobytu se můžou účastnit i děti  předškolního věku v  doprovodu jednoho rodiče. Jedná se
o děti ve věku od 2 let, kterým tento doprovod schválila zdravotní pojišťovna, případně si pobyt uhradí rodič sám.

V  případě, že zdravotní pojišťovna pobyt dítěte v doprovodu rodiče schválí, je rodič povinen kontaktovat léčebnu z důvodu předběžné rezervace společného pokoje, jelikož kapacita těchto pokojů je v termínu léčebného pobytu (od 22. 03. 2014 do 18. 04. 2014) omezena. Rodič s dítětem se ve výše uvedeném termínu má možnost dopravit do léčebny a zpět autobusem s těšínskými dětmi.

V případě, že z kapacitních důvodů nebude možné uskutečnit pobyt rodiče s dítětem
v uvedeném termínu, bude rodiči Městem Český Těšín uhrazen doplatek na ubytování ve standardním pokoji (pokoj s vlastním sociálním zřízení) v termínu mimo hlavní letní sezónu.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na odboru školství a kultury MěÚ Český Těšín, v kanceláři č.113, případně telefonicky,  tel. číslo: 553 035 312.

Další informace o Sanatorium EDEL. s.r.o a léčebném programu naleznete na webových stránkách organizace:  http://www.speleoterapie.cz/

autor: Pribulová Karin Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com