Pravidla pro poskytování záštity nad akcemi s celoměstským rozsahem, které organizují příspěvkové organizace města a jiné neziskové subjekty

Město Český Těšín může poskytnout záštitu nad akcemi s celoměstským rozsahem, které organizují příspěvkové organizace města a jiné neziskové subjekty v rozsahu poskytovaných služeb zdarma nebo za úplatu za těchto podmínek:

1. Akce je svým charakterem určena široké veřejnosti.

2. Pořadatel podá vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí záštity nad akcemi s celoměstským rozsahem, které organizují příspěvkové organizace města a jiné neziskové subjekty na odbor školství a kultury, č. kanceláře 113.  Formulář lze stáhnout zde

3. Pořadatel akce uvede na všech propagačních materiálech informaci, že akce je konána pod záštitou města Český Těšín. Tato informace bude umístěna na viditelném místě v době konání akce  na místě samém.

4. O poskytnutí záštity města Český Těšín nad akcemi s celoměstským rozsahem, které organizují příspěvkové organizace města a jiné neziskové organizace rozhoduje Rada města Český Těšín. O výsledku rozhodnutí budou žadatelé vyrozuměni písemně.

5. Pořadatel po ukončení akce doloží poskytovateli záštity v tištěné nebo elektronické podobě propagační materiál s informací o záštitě a fotodokumentaci o umístění záštity v době konaní akce.

autor: Loseová Alice Bc.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com