Název Název 2 Autor Datum vydání
Olza Ondraszek, Bronisław 2007
Bajki znad Olzy Hajdu, Eva; Ondraszek, Bronisław 2007
Český Těšín Wawreczka, Henryk 2005
Noviny Těšínské Písmo posvěcené českému lidu ve Východním Slezski 1894 - 2004 (k 110. výročí založení) Chromcová, Gabriela 2004
Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 Martinek, Libor 2006
Dawny krajobraz Górnego Śląska. Starodávný krajobraz Horního Slezska Siemko, Piotr 2006
Mince v dávném Těšíně Spyra, Janusz 2006
Černá kněžna a jiné slezské pověsti Petrus, Jan 1948
Těšínsko v historii a pověstech Tengler, Ervín 1935
Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku Szlacheckie siedziby na Śląsku Cieszyńskim Makowski, Mariusz 2005
Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy A-M [1. díl] 2005
Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego antologia Drożdż, Anna; Kajfosz, Jan; Pieńczak, Agnieszka 2005
Od gregoriánského chorálu po současné zpěvní formy
Tradycje kulinarne Cieszyna Zwardoń, Urszula 2004
Moravskoslezský kraj Města a obce moravskoslezského kraje 2004
Nazwiska cieszyńskie Milerski, Władysław 1996
Strój cieszyński Fierla, Gustaw 1977
Gawędziarz cieszyński Józef Józefowicz Kadłubiec, Karol Daniel 1973
Zioła na kamieniu albo Cieszyniaków poczet własny 1 Kaszper, Kazimierz 1999
Na cieszyńskiej ziemi Jednodniówka z okazji dwudziestolecia Sekcji Folklorystycznej przy ZG PZKO 1985
Mały leksykon nadolziański Jasiński, Zenon 1990
Cieszyński słownik gwarowy Golec, Józef 1994
Cieszyński słownik gwarowy Golec, Józef 1991
Słownik Biograficzny Ziemi Cieszyńskiej díl 2. Golec, Józef; Bojda, Stefania 1995
Słownik Biograficzny Ziemi Cieszyńskiej díl 1. Golec, Józef; Bojda, Stefania 1993
Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 Soubor studií Martinek, Libor 2004
Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918-1938 Gawrecká, Marie 2004
Religia i polskość na Zaolziu Rusek, Halina 2002
Śląsk Cieszyński po obu stronach Olzy; przewodnik turystyczny po Śląsku Cieszyńskim oraz gminach Godów i Jastrzębie Zdrój Kowalski, Michał M. 2004
Spotkania z przyrodą zielona książka Bałon, Franciszek 2004
Pověsti a legendy Moravy a Slezska Polášková, Jiřina; Polášek, Jaromír 1997
Cieszyn Przewodnik krajoznawczy Sosna, Władysław 1993
Lutyńskie tango i inne historie wojenne z Zaolzia Toboła, Otylie 2003
Dějiny Slezska v datech Žáček, Rudolf 2003
Minulost i současnost kopané na Českotěšínsku 1997
Studie o Těšínsku 17 Zemské zřízení Těšínského knížectví z konce 16. století Ševčík, Erich 2001
Studie o Těšínsku 16 Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939-1945 Žáček, Rudolf 2000
Studie o Těšínsku 15 Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918-1938 Gawrecki, Dan 1999
Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšínsku Fonetická studie Romportl, Milan 1958
Listinář Těšínska (Codex diplomaticus Ducatus Tessnensis) 1460-1495 Němec, Emerich 1960
Listinář Těšínska (Codex diplomaticus Ducatus Tessnensis) 1400-1526 Němec, Emerich 1958
Těšínsko před povstáním v roce 1766 Šmerda, Milan 1962
Encyklopedie Slezska II. díl 2002
Encyklopedie Slezska I. díl 2002
Slezsko 1992
Češi a Poláci na Těšínsku v době národního obrození Z dějin slovanské myšlenky Kudělka, Milan Dr. 1957
Těšínsko, jeho první a druhé dělení Šlachta, Fridolín 1946
O názvech a jménech Těšínska s rejstříkem z urbářů z let 1577, 1621, 1692, 1755 Davídek, Václav 1949
Z tajných zpráv NSDAP o Těšínsku Myška, Milan 1964
Osídlení Těšínska Valachy Studie podle urbářů panství z let 1577, 1621, 1692 a 1755 Davídek, Václav 1940
4. stránka z 5 1 2 3 4 5