Litinový kříž, Český Těšín – Mosty

Litinový kříž, ul. Ostravská, parc. č. 1553, k.ú. Mosty u Českého Těšína. Litinový, asi 2 metry vysoký, krucifix na kamenném podstavci, na kterém je lidový ornament ve tvaru srdce a nad ním letopočet 1883. Jde o typickou ukázku spojení lidových prvků …

Socha sv. Jana Nepomuckého, Český Těšín – Horní Žukov

Socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Dědinská, parc. č. 49, k.ú. Horní Žukov. Doklad umělecké tvorby z 2. poloviny 18. století. Barokní socha je umístěna na 180 cm vysokém kamenném podstavci, zdobeném kartuší bez nápisu. Postava je 90 cm vysoká z jemného …

Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem – Koňákov

Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem, ul. Hradišťská, parc. č. 1, 2, k.ú. Koňákov. Areál venkovského kostelíka, vytvářející s přírodní stromovou alejí a zlidovělými sochami apoštolů malebné seskupení v obraze krajiny. 1. Filiální kostel Prozřetelnosti Boží – Zděná, omítaná stavba jednolodního …

Kaple sv. Jana Nepomuckého – Stanislavice

Kaple sv. Jana Nepomuckého – parc.č. 820, k.ú. Stanislavice. Drobná lidová architektura z konce 18. století, malebně doplňující krajinu. Zděná omítaná stavbička na čtvercovém půdoryse (2×2 metry), se zaoblenými rohy, zastřešena jehlanem, na nějž nasedá hranolová deštěná zvonička. Vstup obdélný se …

2. stránka z 212
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com