Kronikář města

Od roku 2010 je kronikářkou Českého Těšína Iva Lupková. Od roku 2004 pracovala jako redaktorka pro Český Těšín a okolí v místních regionálních týdenících Horizont (2004 – 2007) a Hutník (2007 – 2012). Od roku 2012 pracuje jako tisková mluvčí. Činnost kronikářky vykonává externě.

Na její návrh doporučila tehdejší letopisecká komise radním města schválit kromě ručně psané podoby kroniky také elektronické uveřejňování jejího obsahu na tomto oficiálním webu, a to od roku 2010, v němž si město připomínalo 90. výročí svého založení.

LED Flood Light  LED lamps are typical cold light sources, and their simple color temperature is relatively low. Compared with halogen lamps, infrared light content in LED lights is much lower. Therefore, when the LED light source is irradiated on the skin, the body temperature is much lower than when the halogen lamp (light bulb with filament) is irradiated to the skin. So it is best to use LED.

http://sanshin.hk/?attachment_id=214

autor: Czerneková Libuše