Kronikář města

Od roku 2010 je kronikářkou Českého Těšína Iva Lupková. Od roku 2004 pracovala jako redaktorka pro Český Těšín a okolí v místních regionálních týdenících Horizont (2004 – 2007) a Hutník (2007 – 2012). Od roku 2012 pracuje jako tisková mluvčí. Činnost kronikářky vykonává externě.

Na její návrh doporučila tehdejší letopisecká komise radním města schválit kromě ručně psané podoby kroniky také elektronické uveřejňování jejího obsahu na tomto oficiálním webu, a to od roku 2010, v němž si město připomínalo 90. výročí svého založení.

předseda:
Milan Čierny
členové:
Mgr. Danuta Siderková
Ing. Lubomír Matěj
Mgr. Boleslav Slováček
Emil Morávek
Roman Žyla
PaedDr. Milan Pecka

autor: Czerneková Libuše