int(43000)

Kotlíkové zápůjčky

Změnou oproti předcházejícím výzvám je, že nebude potřeba mít ušetřenou hotovost či vyřizovat úvěr v bance. Město Český Těšín (dále jen Město) bude moci půjčit svým občanům celkovou částku, kde první splátka bude dotace Moravskoslezského kraje a zbytek bude návratnou finanční výpomocí na dobu splácení max. 5 let.

             • Město v současné době řeší průzkum zájmu mezi občany o návratné finanční výpomoci a to formou dotazníku zveřejněného v Těšínských listech a na webových stránkách města (viz níže). Dotazník je k dispozici rovněž na podatelně Městského úřadu (náměstí ČSA 1/1, přízemí, č. dveří 109). Průzkum zájmu bude trvat do 30. 4. 2019. Vyplnění dotazníku je prvním krokem k získání návratné finanční výpomoci.

             • V případě zájmu občanů o tuto návratnou finanční výpomoc podnikne město Český Těšín potřebné administrativní kroky k získání prostředků na předfinancování návratné finanční výpomoci.

             • Následně město vyhlásí „Program města Český Těšín pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a osloví občany, kteří vyjádřili svůj zájem v dotazníku.

Program pro poskytování návratné finanční výpomoci

   • Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci budou moci žadatelé podávat od 3. 6. 2019.

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci

             • Po celou dobu budou občanům k dispozici „kotlíkoví specialisté“, kteří pomohou jak s vyřízení kotlíkové dotace, tak s vyřízením návratné finanční výpomoci.

Dotazník – Vyjádření zájmu občanů o výměnu kotle na tuhá paliva a o poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky od města Český Těšín na nový zdroj tepla v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.

Veškeré potřebné informace budou průběžně doplňovány.

autor: Tomková Lenka Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com