int(42997)

Kotlíkové dotace

Jak už bylo uvedeno výše, staré kotle na pevná paliva bude možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel, NAPOSLED s využitím kotlíkových dotací.

Vyhlášení 3. výzvy Moravskoslezského kraje na předkládání žádostí o kotlíkové dotace proběhlo dne 10. 4. 2019.

Vzhledem k tomu, že město Český Těšín patří do tzv. prioritního území se zhoršenou kvalitou ovzduší, bude jeho občanům náležet navíc příspěvek Ministerstva životního prostředí ve výši 7 500,- Kč a příspěvek Moravskoslezského kraje, rovněž ve výši 7 500,- Kč. Své občany podpoří také samotné město Český Těšín, a to částkou 7 500,- Kč na jednoho úspěšného žadatele. To znamená, že k příslušné částce za pořízení nového zdroje vytápění lze počítat celkově s částkou 22 500,- Kč.

Přehlednou rekapitulaci uvádíme v následující tabulce.

Seznam podporovaných výrobků a technologií, který je pravidelně aktualizován, je zveřejněn na webové stránce https://svt.sfzp.cz/.

Seznam způsobilých osob ke kontrole technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva má k dispozici paní Irena Kostelencová, Odbor výstavby a životního prostředí (tel: 553 035 621, e-mail: kostelencova@tesin.cz).

Oficiální databázi způsobilých osob můžete najít na webové stránce: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Veškeré potřebné informace budou průběžně doplňovány.

autor: Tomková Lenka Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com