int(42987)

Kotlíkové dotace a půjčky

V loňském roce proběhla tzv. „třetí vlna kotlíkových dotací“, kdy mohli občané žádat o „kotlíkovou dotaci“ na Moravskoslezském kraji. Díky dotaci si žadatelé vymění staré kotle na pevná paliva za jimi zvolené tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel. Od září 2022 totiž zákon neumožní provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy a domácnosti si tak budou muset pořídit ekologičtější zařízení.

K výměně nemusí mít občané ušetřenou hotovost či vyřizovat úvěr v bance. Město půjčuje svým občanům celkovou částku, kde první splátka bude dotace Moravskoslezského kraje a zbytek bude návratnou finanční výpomocí (NFV) na dobu splácení max. 5 let. Ve městě Český Těšín projevilo předběžný zájem o NFV 104 žadatelů, město však počítá s rezervou pro dalších 20 žadatelů. Prosíme tímto žadatele o kotlíkovou dotaci, aby si max. do 3 měsíců od podpisu Smlouvy o dotaci s MSK, podali žádost o NFV na Městském úřadě v Českém Těšíně a to na:

Odbor finanční (2. patro, č. dveří 313)

Ing. Barbora Košnarová
Oddělení rozpočtu a městských financí
Telefon: 553 035 239
E-mail: kosnarova@tesin.cz

Žádosti o NFV podávejte co nejdříve, jejich poskytnutí schvaluje Zastupitelstvo města Český Těšín, které zasedá v pravidelných intervalech:

10. ZM – 27. 4. 2020, 11. ZM – 15. 6. 2020, 12. ZM – 14. 9. 2020, 13. ZM – 9. 11. 2020, 14. ZM – 14. 12. 2020. Aby mohla být žádost na daném zasedání projednána, musí být doručena měsíc před termínem konání Zastupitelstva města. Aktuálně bylo k 3. 2. 2020 schváleno 33 žádostí o NFV.

Zpracovala:

Ing. Markéta Vyvlečková
projektový manažer

autor: Vyvlečková Markéta Ing.