int(42987)

Kotlíkové dotace a půjčky

Od září 2022 neumožní zákon provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy a domácnosti si budou muset pořídit ekologičtější zařízení. Vyhnou se tak problémům souvisejícím s aktuálními či blížícími se legislativními změnami, jako jsou možná regulatorní opatření na snižování emisí ze spalování uhlí v lokálních topeništích nebo zákaz provozu nejstarších kotlů.

Moravskoslezský kraj je před 3. výzvou „kotlíkových dotací“. Staré kotle na pevná paliva bude možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel.

K výměně nebude potřeba mít ušetřenou hotovost či vyřizovat úvěr v bance. Město bude moci půjčit svým občanům celkovou částku, kde první splátka bude dotace Moravskoslezského kraje a zbytek bude bezúročnou finanční zápůjčkou na dobu splácení max. 10 let.

Mimo to město zajistí tzv. kotlíkové specialisty, kteří seznámí s problematikou kotlíkových dotací, pomohou s vhodným řešením Vašeho vytápění, podáním žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj i žádostí o bezúročnou finanční zápůjčku na město Český Těšín.

Jedním ze způsobů, jak získat informace o možnostech pořízení nového zdroje tepla i jeho financování, bude prostřednictvím kotlíkového autobusu. V něm proběhne prezentace týkající se dané problematiky. Občané se seznámí se všemi kotlíkovými specialisty, kteří jim budou pomáhat s vypracováním, podáním a administrací žádosti o dotaci i bezúročnou finanční zápůjčku.

Termíny, orientační časy a trasy autobusu jsou následující:

29. 3. 2019

17:00 – Český Těšín, Stanislavice, u obchodu
18:15 – Český Těšín, Koňákov, Mírov
19:15 – Český Těšín, Mistřovice, Na Fibakovce

5. 4. 2019

17:00 – Český Těšín, Mosty, Antoníček – točna autobusů
18:30 – Český Těšín, Na Lučinách, komunikace naproti „Perexu“

12. 4. 2019

17:00 – Český Těšín, Horní Žukov, točna MHD
18:15 – Český Těšín, Dolní Žukov, Pod Zvonek, točna
19:30 – Český Těšín, Nová Tovární, zastávka autobusu „Nová Tovární, Walmark“

Zájemci mohou taktéž využít seminář, který město pořádá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem dne 24. 4. 2019 v době od 15 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Český Těšín (3. patro, dv. č. 401). Informace o podmínkách 3. výzvy „kotlíkových dotací“ budou prezentovány přímo zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace o dané problematice Vám poskytnou zaměstnanci Městského úřadu Český Těšín:

Odbor výstavby a životního prostředí (3. patro, č. dveří 406)
Irena Kostelencová, referent zemědělství a ochrany ovzduší
oddělení životního prostředí
Telefon: 553 035 621
E-mail: kostelencova@tesin.cz

Odbor finanční (2. patro, č. dveří 311a)
Ing. Lenka Tomková, projektový manažer
Oddělení rozpočtu a městských financí
Telefon: 553 035 232
E-mail: tomkova@tesin.cz

Podrobnější informace k 3. výzvě kotlíkových dotací dále naleznete:

                  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě (kotlíková linka: 595 622 355 , kotlíkový e-mail: kotliky@msk.cz)

Veškeré potřebné informace budou, na webových stránkách města, průběžně doplňovány.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

KOTLÍKOVÉ ZÁPŮJČKY

autor: Tomková Lenka Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com