int(42987)

Kotlíkové dotace a půjčky

Od září 2022 neumožní zákon provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy a domácnosti si budou muset pořídit ekologičtější zařízení. Vyhnou se tak problémům souvisejícím s aktuálními či blížícími se legislativními změnami, jako jsou možná regulatorní opatření na snižování emisí ze spalování uhlí v lokálních topeništích nebo zákaz provozu nejstarších kotlů.

Moravskoslezský kraj je před 3. výzvou „kotlíkových dotací“. Staré kotle na pevná paliva bude možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel.

K výměně nebude potřeba mít ušetřenou hotovost či vyřizovat úvěr v bance. Město Český Těšín (dále jen Město) bude moci půjčit svým občanům celkovou částku, kde první splátka bude dotace Moravskoslezského kraje a zbytek bude návratnou finanční výpomocí na dobu splácení max. 5 let.

Mimo to Město zajistí tzv. kotlíkové specialisty, kteří seznámí s problematikou kotlíkových dotací, pomohou s vhodným řešením Vašeho vytápění, podáním žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj i žádostí o návratnou finanční výpomoc na Město.

Zájemci o kotlíkovou dotaci mohou využít seminář, který město pořádá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem dne 24. 4. 2019 v době od 15:30 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Český Těšín (3. patro, dv. č. 401). Informace o podmínkách 3. výzvy „kotlíkových dotací“ budou prezentovány přímo zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Město dále připravilo pro své občany „Kotlíkovou poradnu“ v malé zasedací místnost Městského úřadu Český Těšín (1. patro, dv. č. 205). Termíny jsou následující: 3. 4. 2019, 15. 5. 2019, 29. 5. 2019, 12. 6. 2019 a 19. 6. 2019, vždy od 15:00 h do 17:00 h.

Doplňující informace o dané problematice Vám poskytnou zaměstnanci Městského úřadu Český Těšín:

Odbor výstavby a životního prostředí (3. patro, č. dveří 406)
Irena Kostelencová, referent zemědělství a ochrany ovzduší
oddělení životního prostředí
Telefon: 553 035 621
E-mail: kostelencova@tesin.cz

Odbor finanční (2. patro, č. dveří 311a)
Ing. Lenka Tomková, projektový manažer
Oddělení rozpočtu a městských financí
Telefon: 553 035 232
E-mail: tomkova@tesin.cz

Podrobnější informace k 3. výzvě kotlíkových dotací dále naleznete:

                • Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě (kotlíková linka: 595 622 355 , kotlíkový e-mail: kotliky@msk.cz)


Brožura

Leták

Prezentace

Veškeré potřebné informace budou, na webových stránkách města, průběžně doplňovány.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

KOTLÍKOVÉ ZÁPŮJČKY

autor: Vyvlečková Markéta Ing.