položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
10.03.2015 16:02

optimalizace železničního koridoru

Bude i střed města podél trati rozdělen opticky nevzhlednými betonovými panely, které jsou již postaveny až k Bille nebo to bude řešeno jinou technologií nebo zůstane průhled od nádraží k podjezdu otevřen?

Odpovídá Bury Lucie Ing.

Jak je zveřejněno na stránkách města pod odkazem Optimalizace železničního koridoru jedna protihluko ...

27.02.2015 09:11

Poplatky za odpad

Z odpovědi p. Ing. Wachtarczykové lze usoudit, že odst. 4b) zákona 565/2990 Sb. se od 1. 1. 2013 vztahuje i na vlastníky bytu a pokud tito v bytě nebydlí a nemají na území města trvalé bydliště, musí platit ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. To by šlo pochopit, tak to je a to je obsahem odst. 4b). Zcela zmatečně vyznívá však v závorce vsunutá věta: „zpoplatnění se např. netýká vlastníků družstevních bytů“. Z takto formulované věty může neznalý občan dovodit, že vlastníci družstevních bytů poplatky platiti vůbec nemusí. Čemuž tak samozřejmě není. Pokud mají trvalé bydliště v Č.T. pochopitelně platit musí. Na toto navazuje další problematické sdělení, že „občané-vlastníci bytů s pobytem v Českém Těšíně jsou od poplatku osvobozeni dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky města Český Těšín č. 7/2012“. Na www.tesin.cz jsem žel tuto vyhlášku nenašel, ale je samozřejmě nepravděpodobné, že pokud budu mít v Českém Těšíně byt ve vlastnictví a současně budu mít v Českém Těšíně trvalý pobyt, že jsem od poplatku osvobozen. Zřejmě p. Ing. Wachtarczyková stručným a typicky úředním jazykem chtěla sdělit, že pokud člen bytového družstva s družstevním podílem ke svému bytu nemá ve svém bytě nikoho přihlášeného k pobytu (v daném bytě ani sám nebydlí a má trvalé bydliště mimo Těšín), tak za daný byt poplatek nemusí platit. (na rozdíl od vlastníka bytu, jež nemá v ČT pobyt.) A pravděpodobně dále pak to, že občané –vlastníci bytu s pobytem v ČT, jsou osvobozeni od poplatku dle odst. 4b) zákona, neboť platí poplatek jako občan ČT. Pak to ale asi chtělo i takto vysvětlit a napsat. V opačném případě možno nezasvěceným občanem odpověď paní Ing. Wachtarczykové pochopit zmatečně.

Odpovídá Wachtarczyková Dana Ing.

Odpověď zveřejněná na dotazech občanů byla reakcí na konkrétní situaci dotazovaného, který nemá trva ...

06.03.2015 18:07

Lávka přes Hrabinku mezi ul. Hřbitovní a Úvoz

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně nedávno zrekonstruované lávky přes potok Hrabinka mezi ulicemi Úvoz a Hřbitovní. Označení resp. ohraničení lávky je řešeno poněkud nešťastně – např. za tmy může být pohyb po lávce docela nebezpečný – mluvím z vlastní zkušenosti a na základě stížností známých. Vezmeme-li v potaz směr pohybu z ul. Úvoz na ul. Hřbitovní, lávka zde vyúsťuje potažmo do ztracena, její vyvýšená část (mezi Hrabinkou a ul. Hřbitovní) nedisponuje zábradlím ani varováním, že by chodec, běžec či cyklista měl dbát zvýšené pozornosti, uživatel komunikace je tedy často vystaven nebezpečí pádu z nezanedbatelné výšky. Nebezpečí je z mého pohledu o to větší v zimě, kdy je komunikace pokryta sněhem a vyvýšení „splyne“ s okolím, je tedy o to víc přehlédnutelné. Pokud se nepletu, z druhé strany (tedy podíváme-li se směrem z ul. Hřbitovní na lávku, resp. ve směru ul. Úvoz) je ono vyvýšení označeno červeným proužkem, toto je však z mého pohledu informace relevantní spíše pro řidiče osobních vozů jedoucích tímto směrem. Můj dotaz zní, zda město hodlá s popsaným problémem něco dělat, popř. jaká opatření se chystají? Předem děkuji za komentář. S přáním příjemného dne, Irena Dudová

Odpovídá Cichy Stanislav

Po prostudovaní vašeho podnětu Vám můžeme pouze sdělit, že dopravní inspektorát OŘ Policie ČR Karvin ...

21.02.2015 18:12

Točna autobusu v Horním Žukově

Ve zpravodaji čtu že autobusova linka MHD na H. Žukov nebyla prodloužena z důvodu vybudováni nové točny.Kladu si otázku proč.Vždyť točna autobusu je asi o 500 m dál u restaurace Staropolská v H. Žukově a přitom by měli cestujíci možnost přestoupit na další spoj směr Havířov,Hnojník nebo F.Místek a na točně je už vybudována autobusová budka.Kde v nepřizni počasí je možno se schovat. Není to škoda nevyužít bude levnější postavít novou točnu?

Odpovídá Sikorová Marcela

Rozšíření městské hromadné dopravy, která má být prodloužena až do Horního Žukova, vyžaduje mimo výs ...

26.02.2015 08:55

Kamiony na Rybářské ulici

V listopadu jsem Vás informoval o blokování Rybářské ulice uvázlými kamiony a o škodách jimi způsobených. Bohužel malá přenosná dopravní značka zakazující sjezd s kopečka na ulici Lipové k potoku Hrabina vozidlům nad 6,5 t je zřejmě nedostatečná. Před cca 3 týdny skončil kamion mezi pilíři dálničního mostu uvázlý v bahně na břehu přehrady. Nevím jak by to dopadlo, kdyby se netrefil do mezery a trefil pilíř. Asi by se již po dálnici nejezdilo. V pondělí byla Rybářská ulice zablokovaná cca 8 hodin. Poškozený plot a vrata, poškozený strom, rozježděné příkopy a poškozená vozovka je výsledkem další jízdy kamionu po ul. Rybářské. Opravdu není možné se s objednatelem zásilky domluvit na tom, aby přiložili k objednávce mapku s vyznačením příjezdu ke skladu? Co jim dát k úhradě způsobené škody a navíc pořádnou pokutu? Není možno dát nad kopec pořádnou ceduli v polském jazyce, že tam firma není? Je levnější blokovat hasiče na 4 hodiny, platit vyprošťovací vozidla a opravovat cestu, ploty a příkopy ? Dočkáme-li se toho vůbec ? Jak by se řešila situace, kdy by došlo k požáru, vážnému ohrožení zdraví a pod. ? Nevím přesně kolik bylo kamionů, kterým se podařilo vycouvat aniž by skončily v příkopu a cestu zablokovaly. Vaše řešení bylo polovičaté a minulo se účinkem.

Odpovídá Beierová Martina Bc.

Umístění dopravního značení na ul. Lipové před mostem bylo projednáno a odsouhlaseno Policií České r ...

27.02.2015 18:14

Dotaz k odpovedi na otazku: Podchod pod vlakovym nadrazim

Dobry den, v II. odpovedi na vyse uvedeny dotaz uvadite: "Při ověřování jsme zaznamenali poškození těchto značek různými nápisy a kresbami a proto jsme objednali u firmy zajišťující údržbu dopravního značení jejich vyčištění." To bylo v prosinci. Kdy tedy dojde k vycisteni teto znacky?

Odpovídá Beierová Martina Bc.

Dopravní značky byly od nápisů a kreseb vyčištěny dne 6.3.2015. Děkujeme za upozornění.

04.03.2015 14:09

Nepořádek kolem hřbitova ve Svibici

Dobrý den, chci poprosit o úklid okolí hřbitova ve Svibici a kolem přilehlých garáží. Všude se povalují plasty, odpadky, lahve. Děkuji.

Odpovídá Cichy Stanislav

Na Vámi zmíněném veřejném prostranství (Svibice – garáže), je úklid naplánován od 16–20.03. 2015.

24.02.2015 07:57

hrubé znečišťování

Dobrý den... chtěla bych upozornit na hrubé znečišťování okolí domů Ostravská 48,49. Lidé si zřejmě myslí, že žijeme ve středověku. Opakovaně lze nalézt pohozené odpadky- celé kuře, nasypaná hromada zbytků zeleniny, papírky, pohozené vysypané odpadkové koše /které jsou navíc rozbité/, chleba, svačiny, psí exkrementy, atd. Okolí silně připomíná skládku... a to nemluvím o nebezpečí nejen pro zvířata, ale i pro děti, které se zde hojně pohybují. Problém je dlouhodobý... Věřím, že městu již nebude tato věc lhostejná a učiní opatření. Děkuji. T.V.

Odpovídá Cichy Stanislav

Lokalita o které se zmiňujete ( Koprníková – Ostravská), se uklízí 1× týdně . Dne 06.03. 2015 jsme p ...

02.03.2015 17:08

Prosba o zajištění jarního úklidu

Dobrý den, bylo by možné naplánovat úklid lesíku u zahrádek na spojnici mezi Tesco - Na Horkách? Je tam mnoho rozptýleného smetí, skleněné tabule i zatím menší nelegální skládky. Moc děkuji.

Odpovídá Cichy Stanislav

Úklid přilehlého lesíku, kolem zahrádek nad Tescem, byl proveden k 10. 03. 2015.

13.02.2015 07:45

Zničený chodník na sídlišti Mojská

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda firma, která nyní provádí výkopové práce na sídlišti Mojská a rozkopala co se dalo, takže máme nyní všude bahno, bláto a neskutečný nepořádek, bude muset opravit chodník, který směrem od školky Hornická cestou ke škole Slezská zničila svými bagry. V těchto místech je již nyní vydrolený asfalt a velké propadnuté oblasti chodníku... A to ještě nejsou výkopové práce u konce. Děkuji za odpověď.

Odpovídá Cichy Stanislav

Firma , která provádí na ul. Hornická, Hrabinská a Slezská umístění podzemního optického datového ve ...

111. stránka z 219 1 2 3 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 217 218 219

  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com