položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Znečišťování ovzduší z rodinných domků

Dobrý den, jak příslušní pracovníci kontrolují ovzduší večer (topení v rodinných domcích). Jsou místa v Těšíně kdy při večerní procházce nejde pomalu ani dýchat. Jak tomu jde zamezit. Na koho se obrátit?

Odpovídá Kostelencová Irena 06.01.2020 10:31

Kontroly v terénu jsou prováděny v běžné pracovní době, která však nezasahuje do brzkých ranních nebo večerních hodin. Máte-li podezření na závady při topení v nějakém objektu, kontaktujte následně oddělení životního prostředí (tel. č. 553 035 621) a konkretizujte oblast a příp. objekt a uveďte také časové údaje ke zjištěné epizodě. V případě, že se jedná o znečištění ovzduší způsobené spalováním ve venkovním ohništi nebo jinou mimořádnou událostí, kontaktujte bezprostředně (tj. v kteroukoli denní nebo noční hodinu) Městskou policii Český Těšín (na bezplatné tel. lince 156).


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou