položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Nezodpovězený dotaz?

Zhruba 13.10.2019 jsem zde pokládala poměrně obsáhlý dotaz ve věci přechodného uzavření můstku v Č.Těšíně-Mostech, ul. Na Dolinách. 16.10.2019 bylo p. Recmanovou uveřejněno sdělení ve věci uzavření uvedeného můstku s tím, že vzhledem k náročnosti opravy se nebude jednat o uzavření krátkodobé. Zároveň byla uveřejněna omluva občanům dotčené ulice. Tak se nyní ptám, jedná se v tomto případě o dotaz zodpovězený? Chybí mi zde alespoň orientační termín kdy bude můstek opraven. Děkuji.

Odpovídá Recmanová Marcela 29.11.2019 15:16

Nelze přesně sdělit, do jakého termínu bude havarijní propustek opraven příp. vystavěn nový. O zařazení takové opravy příp. investice do rozpočtu rozhoduje nejen důležitost její realizace, ale samozřejmě především finanční možnosti města. V případě porovnávání návrhů o zařazení investiční akce v oblasti přemostění, která jsou vedená v zásobníku města, odbor místního hospodářství (jakožto správce pozemních komunikací města) upřednostňuje obnovy mostů, propustů a lávek pro pěší jak z pohledu dopravního významu (kapacita provozu) tak obslužnosti příp. dostupnosti ke stávajícím nemovitostem. Pozemní komunikace ul. Na Dolinách je zařazena podle ustanovení § 3 odst. 1) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, do kategorie „místní“ a třídy „III.“, proto odbor místního hospodářství doporučuje zahrnout obnovu propustku na ul. Na Dolinách až po výstavbě (obnově) dvou mostů na ulici Pod Zvonek, přes které vede trasa příměstské dopravy, a která má třídu „II.“. Ukončení výstavby těchto dvou mostů se předpokládá s termínem do roku 2022.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou