položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Problém s bezdomovci v lesíku na ul. Polní.

Dobrý den, chci se zeptat jestli je možné řešit problém s bezdomovci , kteří se zabydleli v lesíku za domem Polní 49? V blízkosti je přilehlé dětské hřiště , na kterém si hrají naše děti. A nejednou zde byla nalezena injekční stříkačka a láhve od alkoholu. Z lesíku jde slyšet přes den i v noci hluk bezdomovců. Máme strach o své děti a ani pejskaři se neodváží vlézt do lesíku , aby mohli vyvenčit své psy. Je to třeba řešit! Děkujeme za kladné vyřízení. Občané Svibice.

Odpovídá Dinelli Klaudie Mgr. 11.06.2019 08:10

Osoby bez přístřeší jsou považovány ze sociálního hlediska za osoby sociálně vyloučené, kterým sociální pracovníci odboru sociálního nabízejí pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci pravidelně prováděné depistážní činnosti byla těmto osobám opakovaně nabídnuta možnost využití sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a další pomoc, je na jejich rozhodnutí, zda této pomoci využijí, či nikoli. V součinnosti s odborem místního hospodářství a výstavby a životního prostředí jsou činěny kroky, jednak ve vztahu k vlastníku pozemku a jednak iniciujeme úklid daných lokalit. V případě, že tyto osoby páchají přestupkovou, či trestnou činnost je nutné obracet se na Městskou policii či na Policii ČR bezodkladně!


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com