položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Chodník ve Svibici

Dobrý den, Mam dotaz ohledně chodníku ve Svibici a to konkrétně na ulici Slovenská, ten chodník v celé délce je v hrozném stavu, nemluvě o tom, ze se vlastně nedá pořádně projit od Lidlu ke křižovatce s ulicí Frýdecká.. musi se tam přejít přes cestu bez přechodu a navíc takřka v zatáčce. Je možné s tím něco udělat? Děkuji. Podsedníková

Odpovídá Recmanová Marcela 02.07.2019 14:37

Chodníky ul. Slovenská jsou vedeny v Pasportu místních komunikací města Český Těšín ve stavu „4 – špatný“. Správce komunikací ve spolupráci s odborem místního hospodářství doporučují obnovu povrchu – živicí, což pro město představuje náklady min. v hodnotě nad půl milionů korun. Rozsahem oprav spadá tento požadavek do kompetence odboru investičního, který každoročně nárokuje tuto akci do návrhu rozpočtu města Český Těšín. Dotčené chodníky jsou vedeny v zásobníku investičních akcí, z kterého odbor investiční čerpá při zpracování návrhu rozpočtu pro následující rok. O zařazení akce do rozpočtu pak rozhoduje nejen důležitost její realizace v porovnání se všemi posuzovanými návrhy ze zásobníků, ale samozřejmě především finanční možnosti města. Pro letošní rok nebyly v rozpočtu vyčleněny výše uvedené finanční prostředky pro tuto opravu chodníků. Odbor místního hospodářství v letošním roce zajistí ve spolupráci se správcem komunikací lokální odstranění rozpadajícího se litého asfaltu a nerovností pochůzí vrstvy, vyčištění podkladní vrstvy a pokládku živice. Výstavba přechodu pro chodce přes silnici III/01139 ul. Slovenská v lokalitě neužívaných autobusových zálivů je pro město novou investicí, která se pohybuje v částce milionů korun (přechod pro chodce musí splňovat např. jeho osvětlení, vytvoření ostrůvků v silnici apod.). Pro zajištění bezpečnosti chodců v popisované lokalitě nechalo město se souhlasem správce silnice, tj. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, osadit dopravní značky A 12a Chodci. Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com