položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Parkování u MŠ Dolní Žukov

Dobrý den, znovu opakuji svůj dotaz: Bude se nějak řešit parkování u MŠ a Knihovny v Dolním Žukově? Auta stojí kde se dá. Přebíhání s dětmi přes cestu je samozřejmě nebezpečné. Navíc zde projíždí autobus.A to nemluvím o tom, jak vypadá situace v zimě. Když se zde koná nějaká akce, tak je situace katastrofální (důkazem jsou upadnuté krajnice podél hlavní cesty od zaparkovaných aut). Děkuji za odpověď.

Odpovídá Recmanová Marcela 04.07.2019 14:26

Parkování v této lokalitě nelze vyřešit neprodleně, jediným správným řešením je realizace investiční akce „Výstavba parkoviště a parkovacích míst u mateřské školky a knihovny v Dolním Žukově“, s níž město zatím nepočítá. Ve snaze zajistit do doby výstavby parkoviště bezpečnější dopravu i pohyb chodců, bylo vytypováno místo pro dočasné zaparkování osobních vozidel, a to mimo místní komunikaci ul. Pod Zvonek, aby řidiči neporušovali pravidla silničního provozu na pozemní komunikaci a neohrožovali zaparkovanými auty chodce přecházející přec cestu. Jedná se o plochu zpevněnou, vysypanou kamenivem (pozemek parc. č. 211 a 281/1, v k.ú. Dolní Žukov) ve směru jízdy na Český Těšín v odbočení doleva za areál knihovny u oplocení (nebo opačně ve směru jízdy od Českého Těšína v odbočení doprava před knihovnou), kde je možno na dobu nezbytně nutnou zaparkovat cca třemi osobními vozidly. Požadavek „parkování u mateřské školy a knihovny“ jsme postoupili odboru investic k zařazení do zásobníku investičních akcí, z kterého odbor čerpá při zpracování návrhu rozpočtu pro následující rok. O zařazení akce do rozpočtu pak rozhoduje nejen důležitost její realizace, ale samozřejmě především finanční možnosti města. V případě schválení takto navrženého rozpočtu zastupitelstva města následuje zpracování projektové dokumentace, vyřízení majetkových poměrů a následně realizace akce.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com