položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

OSVĚTLENÍ NA OBYDLENE ULICI

Ještě jednou k osvětlení ul.Kostelní k Rakovci:samé zavadějící informace ze strany referentky Mě Úřadu!Z informací ,které se ke mně dostaly,mělo být osvětlení provedeno na stožárech "TELEKOMU",neprovedlo se!Zřízovaly se přípojky ČEZ-u k novostavbám(bylo tam i věcné břemeno).Proč referent Mě Ú nekomunikoval s ČEZEM a při jedněch výkopových pracích se nepoložilo i vedení pro osvětlení!!! Vjiných obcích a městech to jde,tady zase ne! Je otázka zda se jedná o nekompetentnost nebo neochotu,to už nechám na vedení města a občanech. Děkuji E.L.

Odpovídá Smelíková Jarmila Bc. 27.12.2018 15:14

Váš dotaz se týká informací několika odborů MěÚ s tím, že na dotazy občanů ohledně možného zřízení veřejného osvětlení odpovídá referentka odboru místního hospodářství, která má na starosti správce stávajícího veřejného osvětlení, referentka majetkoprávního odboru zajišťuje souhlasy vlastníků pozemků, realizaci nové stavby VO má na starosti investiční odbor, který zajišťuje stavební řízení na základě projektové dokumentace a umístění elektro kabelů vyřizuje ČEZ a.s. Referentka odboru místního hospodářství na základě Vašeho dotazu požádala dne 19.12.2018 vlas­tníka dřevěných stožárů o souhlas s umístěním vedení VO na stávající stožáry, avšak dosud nebylo odpovězeno. V případě kladného souhlasu následuje stavební řízení, jehož součástí je i souhlas vlastníka pozemku nad kterým je umístěno vedení veřejného osvětlení. Dle informací odboru majetkoprávního v tomto konkrétním případě není vlastník oprávněn vydat takový souhlas. Vzhledem k této situaci je reálné postavit stožáry veřejného osvětlení na druhou stranu komunikace, ale to už je věcí projektanta vzhledem k posouzení možnosti umístit VO v místech, která jsou vhodná z hlediska dalších inženýrských sítí a s ohledem na souhlasy majitelů pozemků. Realizace veřejného osvětlení rovněž závisí na finančních možnostech města. Na dotaz proč se nepoložily kabely VO současně s elektro kabely ve vlastnictví ČEZ a.s., Vám odbor místního hospodářství nedokáže odpovědět s ohledem na stáří této stavby. Avšak v případě, že i kdyby investiční odbor chtěl zajistit tuto společnou realizaci kabelů VO a NN, musel by mít na umístění kabelů VO vyřízen souhlas vlastníka pozemků (který nelze získat) při stavebním řízení na rozdíl od ČEZ a.s., která se řídí energetickým zákonem a souhlas nepotřebuje.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com