položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Příjezdová cesta

Proč není na Čáslavké 4 volná příjezdová cesta až k baráku? Ostatní baráky to mají.V zadu tráva, obrubníky, strom, plot a ve předu parkují auta. Jak se tam dostat, když chce člověk něco většího přestěhovat??? Nebo jak se tam dostane např. sanitka, hasiči???

Odpovídá Radek Lipina 26.10.2018 12:04

V rámci revitalizace sídlišti Svibice (ulice Čáslavská) v roce 2013 došlo k úpravě stávajících parkovacích míst a vytvoření nových parkovacích stání. Na všech stávajících místech k přecházení vozovky naproti obytných domů došlo k obnovení vodorovného dopravního značení (dále „VDZ“) V 12a „Žlutá klikatá čára“. U domu na ul. Čáslavské 1819/4 se v době revitalizace žádné stávající místo k přecházení vozovky nenacházelo, proto zde není ani teď. Zřízením VDZ V 12a u domu s č.o. 4, bychom zrušili jednoho parkovacího místo, což z pohledu dopravy v klidu město nechce. Pokud prokáže vlastník nemovitosti domu Čáslavská 1819/ 4 (kolaudační rozhodnutí), že přístup k domu byl stavebním úřadem v minulosti schválen, ať sdělí tuto skutečnost městu Český Těšín, odbor místního hospodářství, které zajistí tento přístup z přilehlé místní komunikace.

Odpovídá Radek Lipina 05.11.2018 12:49

V rámci revitalizace sídlišti Svibice (ulice Čáslavská) v roce 2013 došlo k úpravě stávajících parkovacích míst a vytvoření nových parkovacích stání. Na všech stávajících místech k přecházení vozovky naproti obytných domů došlo k obnovení vodorovného dopravního značení (dále „VDZ“) V 12a „Žlutá klikatá čára“. U domu na ul. Čáslavské 1819/4 se v době revitalizace žádné stávající místo k přecházení vozovky nenacházelo, proto zde není ani teď. Zřízením VDZ V 12a u domu s č.o. 4, bychom zrušili jedno parkovací místo, což z pohledu dopravy v klidu město nechce. Pokud prokáže vlastník nemovitosti domu Čáslavská 1819/ 4 (kolaudační rozhodnutí), že přístup k domu byl stavebním úřadem v minulosti schválen, ať sdělí tuto skutečnost městu Český Těšín, odbor místního hospodářství, které zajistí tento přístup z přilehlé místní komunikace.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou