položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

"čistota" ve městě

Dobrý den, zajímalo by mě, která firma má na starosti úklid města. Je to pořád horší - všude spousta smetí, nánosy prachu kolem domovních zdí atd. Když sledujete uklízející při práci, procházejí městem a občas něco seberou. Při prostorovém čištění pak s metlami sedí na parapetech výloh a dobře se baví. Copak nikdo z MěÚ nekontroluje kvalitu jejich práce? Tak špinavé město v okolí nenajdete.

Odpovídá Cichy Stanislav 23.10.2018 06:43

Čištění pozemních komunikací a městské zeleně zajišťují pro město Český Těšín dvě dodavatelské firmy, jedna provádí čistění strojní a druhá ruční dočišťování a úklidy veřejného prostranství-zeleně. Úklidy a čištění se provádí dle určených harmonogramů. Při každodenním monitoringu (namátkových kontrolách) různých lokalit (mimo sobot, neděl a svátků) se závady na čistotě veřejných prostranství nacházejí a řeší se s firmami operativně. V případě stížnosti na neprovedení úklidu příp. čištění jak na pozemních komunikacích města Český Těšín tak městské zeleni kontaktujte, prosím, ihned při zjištění nepořádku město Český Těšín, odbor místního hospodářství, tel. č. 553 035 533 nebo 553 035 111.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou