položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Zahrada

Dobrý den, chtěla bych si od města pronajmout pozemek o výměru asi 2000 m2. Uvažuji o tom, že bych si tam eventuálně nasadila nějaké jehličnany. Kolik jich může být, aby už to třeba nebyl les. Slyšela jsem, že 200 stromků, ale nejsem si jistá. Dále by mě zajímalo, co všechno budu potřebovat k výše zmíněnému pronájmu. Děkuji za odpověď.

Odpovídá Karasová Michaela Ing. 06.06.2012 15:36

Dobrý den, ve svém dotazu neuvádíte, zda již máte na mysli konkrétní pozemek města. V případě, že ano, můžete si podat písemnou žádost o pronájem pozemku nebo jeho části. Lze použít i formulář, který je k dispozici na stránkách města v sekci občané – formuláře.

Co se týká Vámi požadovaného využití pozemku, dle odboru výstavby a životního prostředí je zásadní otázkou je jak je daný pozemek veden. Např. pokud je pozemek veden jako louka nebo orná půda, měl by být užíván jako louka či pole. V takovém případě lze uvažovat o výsadbě max 1 – 2 kusů, která nezmění charakter louky nebo orné půdy. Pokud je veden jako ostatní plocha nebo zahrada, je možné tam vysázet stromů více. Důležité je také vědět, jaký účel má mít výsadba stromů. Pokud zde nebude vysazena kultura stromů na celé ploše, ale stromy jen jednotlivě, popř. v malých skupinkách a budou vysázeny za účelem zlepšení daného místa, nebude se jednat o les. Pokud by měl být účelem užívání pozemku les ve smyslu lesního zákona, muselo by dojít k převodu pozemku na pozemek určený k plnění funkcí lesa. Výsadba a tedy počet stromů by měl být takový, aby neměnil charakter pozemku k němuž je určen. Skutečně zásadní otázkou je to, jak je daný pozemek veden v katastru nemovitostí.

V případě dalších informací se na nás můžete obrátit telefonicky anebo osobně na majetkoprávním odboru.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou