položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Rozřadiště vágónů

Dobrý den, chci se zeptat na hluk od rozřadiště vágónů. V letních měsící se nedá spát s otevřeným oknem. Před optimalizací tratě byl mezi kolejemi hlavní cestou hustý porost keřů a stromů a koleje postaveny na hormadě, které tento hluk tlumily. Po vykácení se hluk z rozřadiště zvýšil. Prosím o informaci, proč se nepostavila protihluková stěna ve Svbici, když zde bydlí mnohem více lidí než v jiných částech Těšína, kde byla stěna postavena. Nebo zda se plánuje tyto plochy mezi hlavní cestou a kolejemi vysázen keřy a stromy. A jaké jsou hlukové limity v době nočního klidu? Děkuji

Odpovídá Bury Lucie Ing. 21.08.2015 13:34

Protihluková stěna naproti sídliště ve Svibici opravdu není v rámci stavby optimalizace trati navržena. V tomto místě je kolejiště velmi široké a stěna by tudíž nesplnila svůj účel efektivně ochránit protilehlé vysoké bytové domy. Problém s hlukem bude řešen individuálním protihlukovým opatřením (výměnou oken). V rámci stavby se musely stromy z důvodu trakčního vedení vykácet, stromy byly ve špatném zdravotním stavu. Zbývající porost je tvořen pouze náletovými dřevinami a invazní křídlatkou. Město má zájem na tom, aby se podél ul. Jablunkovské vysadila izolační zeleň, ale z důvodu vlastnických vztahů a ochranného pásma drah bude záležet na jednáních s vlastníky pozemků.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com