položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Potok Mlýnka na ulici Mlýnská, Svibice

Tážu se pana Ing. Křenka, proč v letošním roce ještě nesvolal na pravidelnou schůzku, kde jsme byli informováni o dalším průběhu prací na potoku, jak to bylo v minulých letech. Dozvěděl jsem se, že se Vám podařilo začlenit území podél Mlýnky jako záplavová oblast. Myslím, že bychom měli být o této skutečnosti informováni, jelikož jde o velmi závažnou věc. Rovněž bychom měli být seznámeni se záplavovou mapou. Informoval jsem se o této skutečnosti člena Vaši komise pro životní prostředí, nebyl mi na to schopen odpovědět, proto se obracím na Vás. Děkuji za pochopení. S pozdravem Eduard Fabera

Odpovídá Křenek Daniel 18.08.2015 08:48

Záplavové území na Mlýnce nebylo stanoveno. Proti jeho stanovení byl vyjádřen velký odpor místních občanů na poslední schůzce, kde byla prezentována studie záplavového území s návrhem stanovení záplavového území a návrhy protipovodňových opatření. Když nebylo stanoveno záplavové území, nemůže město žádat o dotaci na protipovodňovou ochranu a tudíž nebudou na Mlýnce prováděny velké investice do protipovodňových opatření. Město může provádět pouze běžné údržbové práce. V příštím roce má město v záměru pokračovat ve zpevňování břehu vrbovým výpletem, který by měl časem prorůst a zpevnit celý břeh. Největším problémem byl špatný stav splaškové kanalizace, který způsoboval zatápění sklepů. Tento problém je již vyřešen provedenou rekonstrukcí této kanalizace.

Všechny výše uvedené informace zazněly na posledním setkání v listopadu 2013, ze něhož byl pořízen protokol, který byl zaslán emailem vašemu zástupci paní Šturmové. Protože od doby schůzky nedošlo k žádným podstatným změnám, není nutné svolávat schůzku. Mapy návrhu záplavového území jsou uloženy u nás v kanceláři a je možné se s nimi seznámit a protokol z jednání mohu zaslat emailem.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com