položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Válečné hroby na hřbitově Pod Zelenou

Ještě donedávna byly poděl plotu k cestě na hřbitově Pod Zelenou válečné hroby německých vojáků z II.sv.války. Nyní zmizelo betonové olemování vč.náhrobních kamenů se jmény a byly provedeny terénní úpravy. Požádám Vás o vysvětlení kdo to provedl, proč a kde jsou náhrobní kameny se jmény.

Odpovídá Benatzká Karína Ing. 29.05.2012 10:55

V únoru 1945 bylo na místě, jak uvádíte, pohřbeno 14 německých vojáků(Seidelmann, Kiecke Willi, Walter Mathias, Ponik Harry, Findorf Günter, Kraf Wilhelm, Piotrowski Jos., Mackelein Andr., Stender Karl, neznámý voják, Jäger Walter, Naffin Otto, neznámý voják, Feller Ernst) V listopadu 1997 byla pohřbená těla v rámci celostátní akce exhumována a ostatky byly pževezeny a uloženy do společného hrobu ve Valašském Meziříčí. Místo, kde byli původně němečtí vojáci pohřbeni, zůstalo prázdné se symbolickými tabulkami. Tyto hroby nejsou ani nebyly vedeny v evidenci válečných hrobů. Z důvodu využití plochy pro potřeby umístění nových urnových hrobů byly nyní obrubníky lemující plochu, kde byli v minulosti vojáci pohřbeni, odstraněny a jsou i s tabulkami se jmény vojáků uloženy u správce hřbitova.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou