položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Zahrádka v obytné zóně

Dobrý den, za jakých podmínek byl městem povolen provoz zahradní restaurace na ulici Zelená před cukrárnou Kumax? Dochází zde pravidelně k rušení nočního klidu (hluk, hudba..) do pozdních nočních hodin což obtěžuje bydlící v okolních domech. Nemůže městský úřad této restauraci stanovit pevnou zavírací dobu tak aby k rušení nočního klidu nedocházelo a dodržování zavírací doby taky kontrolovat? Děkuji

Odpovídá Lyčková Jarmila Ing. 23.05.2012 12:48

Zahrádka není umístěna na veřejném prostranství, tudíž její provoz nebyl povolován městem Český Těšín. V rámci stavby „Přístavba restaurace ke stávající garáži a cukrárně, jejich stavebních úprav a zastřešení celého komplexu na ul. Zelená v Českém Těšíně“ byl schválen provoz stavby kolaudačním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Český Těšín, odborem výstavby a životního prostředí. Jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí Krajská hygienická stanice Ms kraje vydala závazné stanovisko k užívání včetně venkovního posezení se stanovením podmínek užívání bez hudebních produkcí a bez zařízení na elektronicky zesilovanou hudbou s provozem do 22,00 hod. Stavební úřad provede kontrolu souladu užívání stavby s vydaným kolaudačním rozhodnutím. V případě rušení nočního klidu se obracejte na Městskou polici Český Těšín .


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou