položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Obnošené šatstvo

Dobrý den. Kde v Českém Těšíně lze odložit obnošené šatstvo. Je možnost odevzdání ve sběrném dvoře?

Odpovídá Kročková Lenka 03.05.2012 15:39

Zatím můžete obnošené šatstvo odevzdat na sběrném dvoře, skončí ve směsném komunálním odpadu. Během léta by se mělo na území města objevit 6 nádob na obnošené šatstvo, dodá je polská firma, která zároveň bude zajišťovat jejich vývoz.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou