položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Poděkování

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala vedení odboru místního hospodářství a referentce odpadového hospodářství paní Lence Kročkové za zajištění odvozu černé skládky v Dolním Žukově podél ulice Ropické. Za občany, kteří tímto místem denně procházejí a nyní mají možnost si opět vychutnat krásu jarní zeleně bez hory stavebních sutin, ještě jednou děkuji. Karin Kaletová

Odpovídá Benatzká Karína Ing. 04.05.2012 09:01

Skládka v této lokalitě jsme likvidovali také v loňském roce, letos to bylo prostřednictvím osob vykonávajících veřejnou službu. Vaše poděkování nás mile překvapilo a potvrdilo, že ne všem je lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci a v případě, že bude docházet k dalšímu navážení stavební suti, oznamte tuto skutečnost městské policii na tel. linku 156.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou